Werkloosheid Nederland steeg in januari naar 7,5%

In januari steeg het aantal werklozen in januari met 21.000, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het UWV maakte bekend dat het aantal WW-uitkeringen in januari met 29.000 is gestegen naar een totaal van 369.000. De stijging van januari was vergelijkbaar met die van december en november vorig jaar, want over de afgelopen drie maanden kwamen er maandelijks gemiddeld 19.000 werklozen bij. Daarvan waren ongeveer 11.000 man en 8.000 vrouw.

Al alle leeftijdscategorieen van het CBS was een stijging van de werkloosheid zichtbaar. Bij jongeren onder de 25 jaar kwam het werkloosheidspercentage uit op 15%, drie maanden geleden was dat nog ruim 13%. Onder de 25- tot 45-jarigen steeg de werkloosheid in januari 2013 naar 6,7%. Bij de categorie 45- tot 65-jarigen nam de werkloosheid toe tot 6,4%.

Meer WW-uitkeringen jongeren en bouwnijverheid

De economische tegenslag raakt vooral de jongeren en de mensen die werkzaam zijn in de bouwsector. Voor die laatste groep zit ook de malaise op de huizenmarkt natuurlijk ook bijzonder tegen. Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in januari met 8,6%, maar in de noordelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel was de toename zelfs nog wat hoger. Onder jongeren in bij mensen die werkzaam waren in de bouwnijverheid is het aantal WW-uitkeringen relatief sterk gestegen.

In januari werden er 74.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 45.000 beeindigd. Van die 45.000 werd minder dan de helft (47%) beeindigd vanwege werkhervatting, dat percentage lag een jaar geleden nog op 51%. Een dalend percentage geeft aan dat mensen meer moeite hebben om na werkloosheid weer terug te keren op de arbeidsmarkt dan een jaar geleden. Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van het aantal werklozen weer, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. De tabel laat zien hoe de werkloosheid verdeeld is onder leeftijdscategorieen en naar geslacht.

Werkloosheid in Nederland is de laatste maanden sterk toegenomen (Bron: CBS)

Werkloosheid Nederland verdeeld naar leeftijd en geslacht (Bron: CBS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.