De zorgen over banken als Credit Suisse en Deutsche Bank waren even naar de achtergrond verdwenen, maar de laatste dagen is de risicopremie voor beide opnieuw sterk toegenomen. Beleggers vrezen dat sommige banken bepaalde risicovolle obligaties niet kunnen terugbetalen en zijn daarom bereid een hoger bedrag naar te tellen om dat risico af te dekken via een credit default swap.

De volgende grafiek laat de ontwikkeling van deze risicopremie zien sinds eind 2014 (h/t @Schuldensuehner).