Wat hebben Zwitserland, Japan en Duitsland met elkaar gemeen? Uit berekeningen van de Financial Times blijkt dat meer dan 70% van de staatsschuld van deze drie landen verhandeld wordt tegen een negatieve rente. Pensioenfondsen en andere beleggingsfondsen duikelen over elkaar heen om deze schuldpapiertjes te bemachtigen, terwijl ze over de hele looptijd bezien helemaal geen inkomsten meer opleveren.

Waarom vlucht men dan nog steeds in staatsobligaties? Dat komt omdat er binnen het huidige financiële systeem geen passend alternatief te vinden is dat even liquide is en evenveel nominale zekerheid biedt als de obligatiemarkt. Ook hebben staatsobligaties uit het verleden nog steeds de bevoorrechte status van risicovrije belegging. Banken, pensioenfondsen en verzekeraars worden door toezichthouders verplicht een deel van hun vermogen in dit soort ‘risicovrije’ activa te parkeren.

Lees ook:

obligaties-negatieve-rente

Veel staatsobligaties met een negatieve rente (Bron: Financial Times)