Landen die lid zijn van de eurozone mogen hun goudvoorraad niet verkopen zonder toestemming van de ECB. Dat zei Mario Draghi deze week in reactie op een vraag van twee Italiaanse leden van het Europees Parlement. Dat betekent dat de Italiaanse regering geen goud kan verkopen om haar tekorten te financieren. Volgens de president van de centrale bank is voor deze aanpak gekozen om een consistent monetair beleid te kunnen voeren binnen de eurozone.

Binnen het Europese stelsel van centrale banken is de ECB verantwoordelijk voor het monetaire beleid. De nationale centrale banken binnen de eurozone hebben vervolgens de taak om dit beleid uit te voeren. Dat betekent dat nationale centrale banken boven een bepaald bedrag niet zelfstandig goudvoorraden of valutareserves mogen verkopen. Het doel van deze regels is om te voorkomen dat overheden een beroep kunnen doen op de centrale bank om de tekorten op de begroting te financieren.

Landen Eurozone mogen geen goud verkopen

Het uitgangspunt van de muntunie is dat centrale banken onafhankelijk kunnen opereren, dus zonder inmenging van de politiek. Deze regels bestaan al sinds de oprichting van de muntunie, maar zijn recent opnieuw onder de aandacht gekomen. Een politieke partij in Italië diende eerder dit jaar namelijk een wetsvoorstel in om de goudvoorraad te verkopen. Dat is onder de huidige Europese regels dus niet mogelijk.

De lidstaten van de eurozone bezitten gezamenlijk meer dan 10.000 metrische ton aan goud, goed voor een waarde van bijna €400 miljard. Deze goudvoorraad wordt ieder kwartaal opnieuw gewaardeerd tegen de actuele goudprijs.

Dit artikel verscheen eerder op Goudstandaard