Bank of Korea: “Stoppen met stimulering door Fed zeer risicovol”

Er zijn grote risico’s verbonden aan het stopzetten of terugdraaien van het opkoopprogramma van de Amerikaanse centrale bank, zo stelt Kim Choong Soo van de Bank of Korea. “Als de VS een einde gaat maken aan het monetaire stimuleringsbeleid, dan riskeert de hele wereld een renterisico in de obligatiemarkt”. De gouveeur van de Bank of Korea stelt dat banken hun balans in een dergelijke situatie opnieuw moeten versterken conform de Basel III regels, omdat de waarde van obligaties kan zakken. “Dat is een probleem waar men over na moet denken”.

De uitspraken van de gouveeur van de Bank of Korea weerspiegelen de wereldwijde zorgen over het ongekende stimuleringsbeleid van de Federal Reserve. Zelfs economen van het IMF waarschuwden afgelopen week in een rapport over een “potentieel scherpe stijging van de lange-termijn rente” die “moeilijk te controleren zal zijn”. Het gevaar is volgens het IMF zelfs zo groot dat een beëindiging van het stimuleringsprogramma van de Federal Reserve het de wereldwijde groei en financiële stabiliteit kan ondermijnen.

Kapitaalstromen

Ook de gouveeurs van de centrale banken van Mexico en India waarschuwden eerder dit jaar voor de gevaren van een koerswijziging van de Amerikaanse centrale bank. Beide verwachten een gigantische uitstroom van kapitaal uit hun land als de Fed haar stimuleringsbeleid beëindigt.

Norman Chan van de Hong Kong Monetary Authority waarschuwde voor de kwetsbaarheid van huishoudens die gewend zijn geraakt aan de lage rente. Als ze meer rente moeten gaan betalen over hun uitstaande schulden kunnen ze in de problemen komen, aldus Chan.

Vlucht naar voren

Centrale banken van opkomende economieën volgen in de voetsporen van de ‘Westerse’ centrale banken. De centrale banken van onder meer  Korea, Israël en Australië verlaagden recent nog de rente. In de ‘ontwikkelde’ landen, waar de schuldquote relatief hoog is, staat de rente al op de bodem. In opkomende markten is men nog steeds bezig de rente omlaag te brengen tot niveaus waarop hun economie goed kan concurreren met het buitenland.

Tegelijkertijd kopen centrale banken van opkomende landen fysiek goud bij, zodat ze een toekomstige afwaardering van al het niet-renderende schuldpapier kunnen opvangen. Ook Zuid-Korea heeft na het uitbreken van de financiële crisis veel goud gekocht.

Kim Choong Soo (Bank of Korea) waarschuwt voor gevaren van een wijziging in beleid Fed

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.