De rally op de Amerikaanse aandelenmarkt wordt voor een belangrijk deel gedreven door bedrijven die hun eigen aandelen terugkopen. Uit een analyse van Credit Suisse blijkt namelijk dat huishoudens sinds 2009 per saldo niet meer aandelen hebben gekocht, terwijl institutionele beleggers als pensioenfondsen de afgelopen jaren per saldo zelfs aandelen verkochten.

In de rest van de wereld was er wel enige belangstelling voor Amerikaanse aandelen, maar dat was bij lange na niet zoveel als wat de bedrijven in de Verenigde Staten opkochten. Door de extreem lange rente werd het voor bedrijven interessant om meer geld te lenen en dat te gebruiken om eigen aandelen in te kopen. En dat gebeurde dan ook op zeer grote schaal, waarbij de waarde van ieder aandeel steeds hoger werd. Deze grafiek laat dus zien hoe de Amerikaanse aandelenmarkt indirect geprofiteerd heeft van het extreem ruime monetaire beleid van centrale banken.

Bedrijven drijven aandelenkoersen op met inkoop eigen aandelen (Bron: Credit Suisse, via twitter)