Centrale banken bespreken goud en Chinese yuan

Dit artikel verscheen eerder op Doijer & Kalff.

Vandaag komen centrale bankiers en vertegenwoordigers van een aantal andere instanties bijeen in Washington om te praten over goud, de Chinese yuan en het systeem van verschillende valuta. Dat schrijft GATA consultant Ronan Manly op basis van verschillende documenten die hij wist op te sporen.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de World Gold Council en het Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) en duurt van vrijdag tot en met zondag. Het is een besloten bijeenkomst waar alleen op uitnodiging mensen bij aanwezig mogen zijn.

Besloten bijeenkomst

Deelnemers kunnen vrijuit spreken. Men past de zogeheten Chatham House Rule aan, wat betekent dat de aanwezigen alle informatie die ze ontvangen vrij mogen gebruiken, maar dat de identiteit van sprekers en deelnemers niet onthuld mogen worden. Daardoor kunnen centrale bankiers meer zeggen dan ze zouden doen in de aanwezigheid van camera’s en pers. Door het besloten en geheimzinnige karakter van de bijeenkomst is het niet vreemd dat er zo weinig aandacht aan wordt geschonken door de reguliere media.

Het is begrijpelijk dat centrale banken op discrete wijze met elkaar in gesprek willen tijdens een bijeenkomst als deze. We weten maar al te goed hoeveel invloed zij hebben op de financiële markten en op de goudkoers.

brics-meetingBRICS

Donderdag kwamen de ministers van Financiën en centrale bankiers van de BRICS-landen al bijeen in Washington om de laatste voorbereidingen te treffen voor de nieuwe BRICS Development Bank, een nieuw instituut dat met een reserve van $100 miljard hulp kan geven aan landen die in de problemen komen. Het zal geen toeval zijn dat deze ontmoeting zo vlak voor het topoverleg van aankomend weekend is ingepland.

OMFIF

Twee jaar geleden publiceerde het OMFIF een rapport over goud, de renminbi en het internationale monetaire systeem met verschillende valuta. Het rapport beschrijft de opkomst van de euro en de Chinese yuan als alternatieve wereldmunten naast de Amerikaanse dollar. Dat terwijl het wereldwijde monetaire systeem nog steeds de dollar als uitgangspunt neemt.

In het voorwoord van dat rapport schrijft Meghnad Desai, voorzitter van het OMFIF, dat goud voor het eerst sinds lange tijd weer gereed is richting het midden van ons internationale monetaire systeem te bewegen. Is dat de onvermijdelijke uitkomst waar de wereld al sinds het uiteenvallen van het Bretton Woods systeem in 1971 op wacht? We blijven de ontwikkelingen in de gaten houden!

omfif-logo