De Chinese kredietbeoordelaar Dagong waarschuwde vorige week vrijdag voor een “wereldwijde kredietoorlog”. In juli 2010 liet hij al van zich horen door de Verenigde Staten een lagere kredietbeoordeling te geven dan China.
Dagong uitte haar bezorgdheid over het risico van een valuta-oorlog en deed het opmerkelijke advies aan China en andere opkomende economieën om hun reserves bestaande uit Amerikaanse staatsobligaties te reduceren. Met andere woorden, Dagong adviseert om Amerikaans schatkistpapier te verkopen. Reden hiervoor is het oplopende begrotingstekort van de Amerikaanse overheid en de kwantitatieve verruiming die volgens Dagong de legitimiteit van het dollarsysteem ondergraven. Landen kunnen op deze wijze “onvoorspelbare verliezen op hun belangen voorkomen”.
Dagong was overigens ook helder over Portugal en Spanje. Die zullen in 2011 om een bailout vragen..