Sinds de verkiezing van Trump lijkt de rente op staatsobligaties in de Verenigde Staten en in Europa weer te stijgen, maar dat is niet voor alle staatsleningen het geval. Zo bereikte de rente op Duitse staatsobligaties met een looptijd van twee jaar deze week een nieuw dieptepunt van -0,9%. Beleggers zoeken een veilige haven en zijn bereid een steeds hogere prijs te betalen voor staatsobligaties met de hoogste kredietstatus. Ze geven daarom de voorkeur aan kortlopende staatsobligaties van Duitsland.

Met een negatieve rente voor zogeheten ‘veilige’ staatsobligaties wordt het steeds interessanter om te sparen in goud. Het edelmetaal kent geen tegenpartij risico en is wereldwijd verhandelbaar. Met een rente van -0,9% zijn Duitse staatsleningen zelfs duurder om aan te houden dan goud in combinatie met verzekerde opslag. Daar komt bij dat de waarde van staatsobligaties snel daalt bij een stijging van de rente. Hoe lang duurt het nog voordat vermogende spaarders goud ontdekken als alternatief voor het schuldpapier?

german-bond-yield-2yr

Rente op Duitse staatslening met looptijd van twee jaar bereikt nieuw dieptepunt (Grafiek via @Schuldensuehner)