Europese Commissie overweegt restricties op contant geld?

Om terrorisme en witwassen te bestrijden moet er op Europees niveau een beperking worden opgelegd aan het gebruik van contant geld. Dat staat in een nieuw document van de Europese Commissie dat onlangs werd vrijgegeven. Op dit moment hanteren verschillende lidstaten al een maximumbedrag voor contante betalingen, maar die limieten zijn per land totaal verschillend. Ook zijn er nog veel landen die helemaal geen beperkingen opleggen aan het gebruik van contant geld.

Om het gebruik van contant geld voor grote transacties te ontmoedigen moet er volgens de Europese Commissie serieus worden nagedacht over nieuwe Europese regelgeving, zodat alle lidstaten van de Europese Unie in de toekomst dezelfde limieten hanteren ten aanzien van contant geld. Witwassen en belastingontduiking kan op die manier beter aangepakt worden, omdat het dan niet meer loont om geldstromen te verplaatsen richting Europese landen die een vrij soepel beleid hanteren ten aanzien van anonieme betalingen. We hebben een passage uit het document vertaald:

De afwezigheid van Europese restricties en controles op contant geld faciliteert terrorisme en andere criminele activiteiten, omdat de anonimiteit van dit soort soort transacties in veel lidstaten nog steeds wordt gegarandeerd. Dit belemmert preventie, onderzoek en berechting. Zo lang deze inconsistente praktijken blijven bestaan hebben terroristen en criminelen de ruimte op hun financiële transacties zodanig te organiseren dat ze voordeel kunnen putten uit het feit dat sommige lidstaten geen of lagere restricties hanteren.

Veiligheid versus privacy

De Europese Commissie erkent dat het volledig afschaffen van contant geld in strijd is met het recht op privacy, zoals dat is vastgelegd in het Handvest van grondrechten van de Europese Unie. Maar onder het moment van veiligheid en vrijheid ziet de Europese Commissie toch mogelijkheden om beperkingen op te leggen aan het gebruik van contant geld. Dat kan ofwel door een limiet in te stellen, ofwel door iedereen te verplichten cash transacties boven een bepaald bedrag te registreren.

Het verbieden van betalingen met contant geld boven een bepaalde grens zou bovendien niet in strijd zijn met de Europese regelgeving op dat gebied. Daarin staat dat beperkingen op het gebruik van munten en bankbiljetten niet in strijd zijn met de status van wettig betaalmiddel, zo lang er andere wettige methodes zijn om schulden te vereffenen. Met dat laatste doelt men natuurlijk op alle elektronische betaalmogelijkheden.

50-euro-pixabay

Europese Commissie overweegt restricties op contant geld?

Financiële repressie

Het beperken van het gebruik van contant geld is tot zekere hoogte te verdedigen, omdat dit betaalmiddel door haar anonieme karakter gebruikt kan worden voor criminele transacties en belastingontduiking. Maar er zijn ook legitieme redenen om contant geld te gebruiken, bijvoorbeeld als je zorgen maakt over de veiligheid van het elektronische betalingsverkeer of de degelijkheid van de bankensector.

Zoals we eerder al schreven worden er onder het mom van veiligheid steeds meer maatregelen genomen om de controle van de staat op haar burgers te intensiveren. Daarbij wil de overheid ook steeds meer inzicht krijgen in alle geldstromen en vermogens, zodat die nog effectiever belast kunnen worden.

hollandgold-logo

Deze bijdrage wordt u aangeboden door Hollandgold, uw adres voor de aankoop van fysiek edelmetaal. Wilt u meer informatie over goud kopen? Neem dan contact op via [email protected] of bel +31(0)88-4688400. 

Picture of Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *