Federal Reserse koopt meer Europese staatsobligaties?

Onder het kopje 'Other Assets' vallen veel verschillende soorten activa, waaronder ook staatsobligaties van andere landen. Vervolgens rijst de vraag hoeveel buitenlandse staatsobligaties de Fed gekocht heeft. In maart liet William Dudley, president van de Federal Reserve Bank New York en vice-voorzitter van de FOMC, al weten dat de Federal Reserve een 'beperkte hoeveelheid' Europese staatsobligaties heeft gekocht. De voorzitter van de centrale bank, Ben Beanke, heeft zelf al eens aangegeven dat de Federal Reserve de bevoegdheid heeft om een beperkte hoeveelheid staatsobligaties van andere landen te kopen. Hij zou er in februari het volgende over gezegd hebben:

“Centrale banken hebben normaal gesproken een breed scala aan bezittingen en de samenstelling daarvan op de totale balans biedt de centrale bank de ruimte om monetair beleid te voeren. De Fed participeert bijvoorbeeld in alle segmenten van de Amerikaanse obligatiemarkt, waarvan het grootste gedeelte van de bezittingen (ongeveer $650 miljard) verdeeld is over Treasuries met een looptijd van 4 weken tot 30 jaar.Omdat de Federal Reserve inmiddels een belangrijke speler is geworden in de Amerikaanse obligatiemarkt heeft het de mogelijkheid om de rentecurve te beïnvloeden. Dat doet ze door te schuiven tussen obligaties met een lange en korte looptijd. Ook kan de Fed, indien er verschil is in de liquiditeit of het risico van bepaalde bezittingen, interveniëren. Als beleggers bepaalde substituten niet meer als gelijkwaardig beschouwen kan de Fed de markt bijsturen door aankopen te doen.

Volgens dezelfde logica kan de Federal Reserve overwegen om andere soorten bezittingen op de balans te zetten dan alleen staatsobligaties. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsobligaties, aandelen of staatsobligaties van andere landen. De Federal Reserve heeft momenteel de bevoegdheid om een beperkte hoeveelheid buitenlandse staatsobligaties te kopen. De Fed mag overigens niet intervenieren in de 'private sector assets' van andere landen, zoals bedrijfsobligaties of aandelen”

Other Assets

We hebben geen data over de hoeveelheid Europese staatsobligaties die de Federal Reserve inmiddels op de balans heeft staan. De 'Other Assets' waar deze staatsobligaties onder vallen zijn sinds het begin van dit jaar met bijna $100 miljard gegroeid en zijn inmiddels met een omvang van $210 miljard ongeveer vijf keer zo groot als voor de crisis. De vier grootste posten op de activazijde van de balans van de Federal Reserve zijn momenteel de volgende:

  • Amerikaanse Treasuries: $1.655 miljard
  • Hypotheekleningen: $883,62 miljard
  • Andere bezittingen: $209,86 miljard
  • Bezittingen van 'Govement Sponsored Entities' (studentenleningen, hypotheekleningen van Fannie en Freddie): $79,28 miljard

De Fed kocht sinds vanaf 2009 steeds meer 'other assets', waaronder Europese staatsobligaties (Bron: Zero Hedge)

Valuta-oorlog

Het zou hoogst ongebruikelijk zijn als een centrale bank met behulp van de geldpers obligaties zou opkopen van andere landen. Daarmee voert het in feite een valuta-oorlog, want het verlaagt de waarde van de eigen valuta ten opzichte van het buitenland waarvan de staatsobligaties gekocht worden. Het is niet duidelijk of de Federal Reserve de Europese staatsobligaties koopt met nieuw geld of dat het daar een gedeelte van haar buitenlandse reserves voor gebruikt heeft.

Zero Hedge denkt dat de Federal Reserve haar aankopen van Europese staatsobligaties fors heeft opgeschroefd om de Europese schuldencrisis te stabiliseren. Daar valt wat voor te zeggen, aangezien ook Amerikaanse banken en beleggingsfondsen blootstelling hebben aan de Europese financiele markten. Anderzijds is het ook weer onlogisch om te denken dat de Federal Reserve Europa 'ondersteunt' door staatsobligaties op te kopen. De onrust in Europa komt Amerika goed van pas, want het leidt de aandacht af van de problemen in eigen land.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.