Federal Reserve overweegt meer stimulering in 2013

In de notulen van de Federal Reserve lezen we dat een aantal participanten van mening is dat het 'accomoderende beleid' (geld drukken) effectief is geweest in het omlaag brengen van de rente. De lage rente blijkt gunstig voor de woningmarkt en voor de verkopen van auto's en andere duurzame consumptiegoederen, zo lezen we in de notulen. Doordat de Federal Reserve per ingang van september maandelijks $40 miljard aan mortgage-backed securities (MBS'en) opkoopt is ook de druk op de banken aanzienlijk verminderd, waardoor ze weer makkelijker hypotheken verstrekken.

Volgens sommige participanten van de FOMC-vergadering zullen de bredere effecten van het stimuleringsbeleid van de Fed op de economische activiteit zich pas na verloop van tijd laten zien. Vooruitkijkend op 2013 vonden een aantal participanten het gepast om het totale bedrag aan steunaankopen door de centrale bank verder op te schroeven. Dat moet op den duur ook bijdragen aan banengroei en algemene economische groei, zo redeneert de Federal Reserve. Sommige participanten twijfelen nog aan de effectiviteit van het huidige stimuleringsprogramma (de maandelijkse aankoop van $40 miljard aan hypotheekleningen), terwijl een enkeling zich ook zorgen zou maken over een oplopende inflatie als gevolg van het handelen van de centrale bank.

Operation Twist

Eind dit jaar stopt het Operation Twist programma, dat erop gericht is de langetermijn rente omlaag te drukken. Een uitbreiding van 'QE3' zou het wegvallen van dit programma kunnen opvangen, zo suggereren de woorden in de FOMC notulen. De FOMC vergadering vond 23 en 24 oktober al plaats, de notulen zijn te vinden op de website van de centrale bank. Hieronder een fragment uit het tien pagina's tellende document, waarin een aantal passages gemarkeerd zijn.

Fragment uit de FOMC notulen waarin de suggestie van meer steunaankopen in 2013 gegeven wordt (Bron: Federal Reserve)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.