Forex Trading op Brexit volatiliteit

Naarmate de voorgestelde exit van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 29 maart nadert, lopen de politieke spanningen op, waardoor de volatiliteit in de Britse markten toeneemt. Dit is wellicht het meeste merkbaar in de ontwikkeling van de Britse pond. Traders, analisten en speculanten leggen zich in grote getale toe op Forex trading en publieksfavoriet blijkt het GBPUSD Forex paar.

Nadat de Britse premier Theresa May een motie van wantrouwen overleefde, steeg het Britse pond exponentieel ten opzichte van de US-dollar. Forex traders die deze beweging hadden geanticipeerd konden een winst van ruim 200 punten bijschrijven. Echter, haar Brexit deal en de hierop volgende parlementaire crisis markeren een zwarte bladzijde in de Britse parlementaire geschiedenis; die de Britse markten wederom in het middelpunt van het wereldtoneel stellen.

Forex Trading Brexit 2019: What’s next?

Theresa May zal het parlement, voorafgaand aan de volgende cruciale stemming van het Britse Lagerhuis op 29 januari, met een Brexit Plan B moeten presenteren. De uitkomst van deze stemming kan een reeks unieke gebeurtenissen in gang zetten. We bekijken enkele van de meest waarschijnlijke scenario’s en zullen vervolgens bespreken hoe u hier met Forex trading op in zou kunnen spelen.

  1. No deal. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU op 29 maart.
  2. Een tweede ongunstige stemming in het Parlement. May zal de huidige overeenkomst moeten wijzigen om goedkeuring van het Britse Parlement te krijgen. Critici stellen dat de genoemde knelpunten onoverkoombaar zijn en dat May hier een hele kluif aan zal hebben.
  3. Een tweede referendum. Het Brexit vraagstuk wordt opnieuw aan het Britse publiek voorgelegd. Zij zullen in een tweede referendum bepalen of zij de voorgelegde Brexit deal acceptabel achten. Vooralsnog wil de Britse premier hier niks van weten; zij stelt dat de huidige deal het beste compromis is.
  4. Een algemene verkiezing. May zou een algemene verkiezing kunnen gebruiken om haar deal door te drukken.
  5. Nog een motie van wantrouwen. De oppositiepartij Labour kan op elk moment een motie van wantrouwen instellen.
  6. Een grootschalige heronderhandeling met de EU. Hoewel er al ruim twee jaar onderhandelingen gaande zijn, zou May kunnen suggereren opnieuw te beginnen.
  7. Het Parlement neemt de controle over de situatie.

Het is nog niet duidelijk welke weg het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk zal inslaan. Het is echter evident dat de volatiliteit unieke Forex trading mogelijkheden biedt.

Forex Trading mogelijkheden

Hieronder ziet u een recente grafiek van het Forex Trading paar Britse pond versus de Amerikaanse dollar, ofwel GBP/USD.

Veel volatiliteit in valutapaar GBP/USD

Het fundamentele Forex Trading beeld

Temidden van alle politieke onrust, geen uitzicht op een Brexit deal en de rap naderende exit datum, kan het verrassend lijken dat het Britse pond ten opzichte van bijna alle andere valuta gestegen is. De verwachting na het lezen van krantenkoppen die doem en somberheid propageren blijkt tegengesteld aan het plaatje dat de Forex trading chart ons vertelt. De Forex markt ontwikkeling toont ons wat het heersende sentiment onder de Forex traders is, diegene die de markt sturen.

Analisten onderschrijven dit beeld. Wat hen betreft is het ‘worst case scenario’ reeds uitgespeeld en wordt het vooruitzicht van een uitgestelde exit steeds tastbaarder. Dit zou volgens velen bijdragen aan gunstig Forex trading klimaat met mogelijkheden tot groei van de Britse valuta en assets. De onwilligheid van de oppositie om genoegen te nemen met wat wordt gezien als een zwak compromis zal in hun optiek tot betere condities leidden. De verwachting is dat dit vervolgens verdere opwaartse bewegingen en positieve Forex trading vooruitzichten met zich mee zal brengen.

Het technische Forex Trading plaatje

De ontwikkeling op de Forex trading chart illustreert de gedachte dat het Britse pond momenteel misschien een van de meest ondergewaardeerde beleggingsinstrumenten ter wereld is. Met Brexit in het vooruitzicht hebben hebben vele handelaren in de afgelopen jaren short Forex trading posities opgebouwd, in de verwachting dat het pond zou kelderen naar aanleiding van alle politieke onrust en onzekerheid rondom Brexit.

Echter, het ziet er nu naar uit dat exit datum moet worden uitgesteld. Sommige analisten zijn zelfs van mening dat er geen Brexit zal zijn. Dit maakt dat vele handelaren hun shortposities heroverwegen. Wanneer deze short sellers hun Forex trading posities sluiten, komt er een extra opwaartse druk op de valuta te staan. Dit kan een sterke stijging veroorzaken – zoals we vanaf het begin van dit jaar hebben gezien. Het effect hiervan wordt versterkt door Forex traders die munt willen slaan uit verdere stijging en zichzelf, in anticipatie hierop, al vroeg willen positioneren.

Forex Trading Brexit 2019

Naast Forex trading biedt Brexit ook andere mogelijk lucratieve investeringsmogelijkheden. Onder analisten heerst de consensus dat Britse aandelen en indices sterk ondergewaardeerd zijn en potentieel voor groei hebben. Gezien het volatiele klimaat echter is het raadzaam gebruik te maken een constructie die u de flexibiliteit biedt om in te spelen op mogelijke veranderingen verschuivingen in de markt trend.

CFD trading van aandelen biedt zoals Forex trading de mogelijkheid zowel long als short posities te plaatsen, hetgeen de handelaar de flexibiliteit geeft om de trading strategie aan te passen op de ontwikkeling van de situatie rondom Brexit.

Forex trading of CFD trading op een Brexit in 2019 is geen passieve handelsstrategie. Men moet de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zich hierop kunnen aanpassen. Hoewel Forex trading of CFD trading hiertoe uitermate geschikt zijn, is het raadzaam uw trading strategie aan te vullen met degelijk risicobeheer. De komende tijd zal het Brexit scenario zich verder ontvouwen. Het is, zoals de Britten stellen ‘history in the making’ en we are along for the ride!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.