Forex trading op rentetarief aankondiging

Forex trading heeft in het afgelopen decennium aan populariteit gewonnen. De Forex markt is met een dagelijks handelsvolume van ruim $5,5 triljoen de meest liquide financiële markt ter wereld. Waar velen aangetrokken zijn door de hoge mate van volatiliteit zijn anderen huiverig. Immers, als Forex handelaar heeft u deze prijsbeweging en de geassocieerde handelsmogelijkheden nodig om fatsoenlijke winsten te behalen. De keerzijde is echter, dat dit ook de nodige risico’s met zich mee brengt.

Om Forex trading tot een succes te maken moet men weten wat de Forex markt beweegt en waarom. Hoewel er verschillende factoren zijn die de valutamarkt beïnvloeden, is de rentevoet een van de voornaamste drijvers. We zullen bespreken hoe rentetarieven de Forex markt beïnvloeden en hoe u hierop kunt inspelen.

De Forex markt begrijpen

Voordat we dieper ingaan op rentevoet bijstellingen, is het belangrijk dat u begrijpt wat het belang hiervan is voor Forex trading. Elke Forex trade behelst in principe een dubbele transactie. Als u bijvoorbeeld een long positie op het USD/JPY forex paar plaatst, zou u in feite de Japanse yen lenen ofwel verkopen, om Amerikaanse dollars te kopen.

We zijn allen bekend met het gevleugelde gezegde ‘geld lenen, kost geld’. Dit geldt evenzeer voor Forex transacties, u bent rente verschuldigd over hetgeen u heeft geleend; in dit geval de Japanse yen. Anderzijds verdient u rente over de valuta die u houdt – de Amerikaanse dollar.

Forex trading en rentevoet bijstellingen

Handelaren die een ‘interest rate differential’ Forex strategy nastreven zullen erop inzetten valuta met een laag rentetarief te verkopen tegen een valuta met een hoger rentetarief. De belangrijkste door rentevoet-bijstellingen ingegeven verschuivingen in de Forex markt, worden geïnitieerd door de acht grootste, centrale banken ter wereld. Deze banken bepalen het rentetarief voor de munteenheid van hun land of regio.

 • USD – Amerikaanse Federal Reserve
 • EUR – Europese Centrale Bank
 • GBP – Bank of England
 • JPY – Bank of Japan
 • CAD – Bank of Canada
 • AUD – Reserve Bank of Australia
 • NZD – Reserve Bank of New Zealand
 • CHF – Zwitserse nationale bank

Wanneer deze centrale banken besluiten hun rentetarieven te verhogen dan wel te verlagen, kunnen zij een Forex trend van meerdere maanden of zelfs jaren in werking zetten. De magnitude van deze impact maakt dat aankondigingen omtrent rentevoet wijzigingen voor Forex traders unieke mogelijkheden presenteren om in te spelen op sterke trend bewegingen.

Wilt u profiteren van de rentetarief wijzigingen? Dan moet u het volgende weten:

 • Hoe rentetarieven worden berekend
 • Hoe u op de hoogte kunt blijven van enige wijzigingen, en
 • Hoe u hier met de juiste Forex trading strategy uw voordeel mee kunt doen

Laten we deze punten in meer detail bekijken.

Hoe wordt de rentevoet berekend

Elke maand komt de raad van bestuur van de centrale bank bijeen om de economische gezondheid van hun land of regio te bespreken en te bepalen welke beleidsmaatregelen zij moeten nemen. Zij nemen hiertoe verschillende data en rapportages in overweging, zoals bijvoorbeeld werkloosheidscijfers, consumentenbestedingen, inflatie en productiecijfers. Hun visie op de economie dicteert het monetaire beleid en bepaalt de korte termijn rente van het land.

Afhankelijk van het geldende scenario kunnen zij ervoor kiezen de rentetarieven te verhogen, te verlagen of constant te houden. De rentevoet is de werkelijke rente die in het interbancaire verkeer wordt gehanteerd. Zo zullen centrale banken rentetarieven verlagen om interbancaire leningen te stimuleren.

Deze kostenverlaging wordt gereflecteerd in de voor particulieren en commerciële instellingen geldende rentetarieven – hetgeen meer besteedbaar inkomen inhoudt. Een renteverlaging betekent op de korte termijn een cash injectie voor de nationale economie. Dit lijkt rooskleurig, maar wat betekent dit voor Forex trading?

Uw Forex Trading strategie afstemmen op rentevoet bijstellingen

Wat betekent dit voor Forex trading? De rente is een belangrijke factor in de waardebepaling van een valuta. Een lagere rente duidt voor Forex traders op devaluatie van de munteenheid. Zij verdienen minder rente op het houden van de valuta en zullen hun assets in andere munteenheden investeren. Wanneer de centrale bank de rentevoet verlaagt, zullen Forex traders massaal long posities die zij in de betreffende valuta houden sluiten en short posities initiëren. Rentevoet verlagingen zijn aldus doorgaans de voorbode van een bearish trendbeweging.

Naar gelijke munt, een verhoging van de nationale rentetarieven wordt gezien als blijk van sterkte van de betreffende valuta. U kunt hier het beste op inspelen door uw Forex trading strategy af te stemmen op bullish marktsentiment.

Impact rentevoet aankondigingen op de Forex markt

Onthoud, de Forex markt beweegt op anticipatie. De Forex prijsontwikkeling is het resultaat van de koop- en verkoop druk van marktdeelnemers. Onafhankelijk van de aankondigingen en publicaties van centrale banken zullen de collectieve marktdeelnemers hun ideeën hebben over de status van de economie en de sterkte dan wel zwakte van de munteenheid. Doorgaans zijn deze verwachtingen reeds verdisconteerd in de Forex trading prijzen.

Forex trading op rente aankondigingen is in feite het consolideren van de anticipatie met de realiteit.  Indien een FED- of ECB aankondiging het huidige marktsentiment onderschrijft zal dit hoogstens een nieuwe impuls aan de reeds ingezette marktbeweging geven en het momentum van de Forex trend versterken. Echter, indien de verwachtingen sterk afwijken van hetgeen uit de publicatie blijkt, kan de Forex markt verhoogde volatiliteit tonen. We zouden bijvoorbeeld scherpe bewegingen in tegengestelde richting kunnen verwachten gevolgd door een periode van consolidatie.

Succesvolle Forex trading stoelt niet alleen op het herkennen van de geldende trend; timing is minstens zo belangrijk. Houdt daarom de economische kalender van uw broker goed in de gaten. Stem uw Forex trading strategie af op het geldende sentiment en zorg voor een degelijk risicomanagement beleid.
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.