De euro zal de komende maanden verder in waarde dalen ten opzichte van de dollar, zo verwachten analisten van Goldman Sachs. In de eerste maanden van volgend jaar kan de waarde van de euro zelfs naar $0,95 zakken, indien de Federal Reserve en de ECB daadwerkelijk gaan doen waar de markt nu op anticipeert. De combinatie van een renteverhoging in de VS en een uitbreiding van het Europese QE programma en/of een rentedaling in de Eurozone kan de waarde van de euro verder omlaag drukken.

Tijdens de laatste persconferentie van de ECB liet Draghi weten dat er ruimte is om het stimuleringsprogramma van €60 miljard per maand verder uit te breiden of om de samenstelling van het opkoopprogramma aan te passen. Afgelopen vrijdag was Draghi nog explicieter toen hij zei dat de inflatie snel omhoog moet en dat de centrale bank binnen haar mogelijkheden er alles aan zal doen om dat doel te bereiken. Het is dus niet vreemd dat beleggers anticiperen op een nog ruimer monetaire beleid in de Eurozone, terwijl de Federal Reserve aan de andere kant van de oceaan de markt juist klaar probeert te maken voor de eerste renteverhoging in bijna tien jaar.

Een zwakkere euro brengt zowel voor- als nadelen met zich mee. Het belangrijkste voordeel is dat onze exportpositie ten opzichte van andere landen in de wereld sterker wordt, waardoor er op termijn meer werkgelegenheid naar de Eurozone komt. Daar staat tegenover dat de import van goederen duurder wordt, waardoor het prijspeil zal stijgen. Dat kan de inflatie brengen die Draghi wil hebben, want het QE-programma en het verlagen van de rente hebben eigenlijk alleen de prijzen van financiële activa als vastgoed, aandelen en obligaties opgedreven.

Zwakke euro slecht voor spaarders

Bent u spaarder, dan is een verdere daling van de wisselkoers geen goed nieuws.Het geld op uw spaarrekening, dat nu al bijna geen rente meer oplevert, zal minder waard worden. In aanloop naar het stimuleringsprogramma dat de ECB begin dit jaar aankondigde ging de goudprijs in euro’s met meer dan 15% omhoog, van €980 naar €1.150 per troy ounce. Duikelt de euro de komende maanden verder omlaag, dan kan dat opnieuw een stijging van de goudkoers teweeg brengen.