Grafiek: In welke landen groeide de staatsschuld na 2008 het meest?

De schuldenberg is het sterkst gestegen in Ierland, waar de staatsschuld tussen 2008 en 2012 in totaal groeide met 70 procentpunt van het BBP. In de top zes staan nog twee probleemlanden uit de eurozone, namelijk Griekenland en Spanje met een schuldengroei van respectievelijk  ongeveer 50 en 45 procentpunt ten opzichte van hun BBP. De top zes wordt compleet gemaakt met drie landen die een eigen centrale bank hebben die staatsobligaties kan opkopen, namelijk de VS, het Verenigd Koninkrijk en Japan (respectievelijk plaats 3, 5 en 6).

De drie Europese landen uit dit rijtje kunnen de geldpers niet aanzetten om de tekorten te financieren. In plaats daarvan worden ze door de financiële markten en door Europa min of meer gedwongen om de begroting op orde te brengen. De disciplinerende werking die hiervan uitgaat maakt het voor deze landen onmogelijk om de tekorten te laten voor wat ze zijn. Voor de VS, het Verenigd Koninkrijk en Japan ligt de situatie anders. Deze landen hebben veel grotere tekorten en zullen in de toekomst waarschijnlijk verder stijgen op een ranglijst als deze.

Het is de vraag welk land uit deze lijst als eerste bezwijkt onder haar schuldenberg. Zijn dat landen uit de periferie van de eurozone? Of is het toch één van de drie landen die de geldpers kan gebruiken om het begrotingstekort onder het tapijt te vegen?

h/t: Nikolaos

Ranglijst van landen die de meeste schulden hebben gemaakt sinds 2008 (Grafiek via www.ftense.com)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.