Grafiek: Inflatie onder leiding van Bernanke

Feitelijk gezien is het juist wat Beanke heeft gezegd. De officiele inflatie was vanaf zijn aantreden in 2006 tot en met nu inderdaad niet zo hoog. Econoom Michael Feroli van JP Morgan Chase rekende de cijfers door en kwam tot dezelfde conclusie. Onderstaande tabel laat zien hoe hoog de inflatie gemiddeld was onder het bewind van de verschillende Fed-voorzitters. “Als zijn definitie van 'beste' 2% inflatie is, dan valt zijn trackrecord moeilijk te betwijfelen”, aldus Feroli. Hij berekende de inflatie vanaf 1947 aan de hand van de Personal Consumption Expenditures Price Index en voor de periode daarvoor nam hij de meer gangbare Consumer Price Index (CPI).

Beanke claimt laagste inflatie sinds WO II onder zijn voorzitterschap

Inflatie?

Het woord inflatie wordt te pas en te onpas gebruikt, maar wat zegt het eigenlijk? Er zijn verschillende definities voor te vinden, maar vandaag de dag associeert men dit begrip met de prijsontwikkeling van een arbitrair samengesteld mandje van goederen en diensten. Die mandje is van tijd tot tijd ook aan verandering onderhevig, waardoor het vergelijken van inflatie over de langere termijn problematisch wordt. Het is jammer  dat websites als de New York Times en National Review daar niet verder op ingaan.

Een andere benadering van het begrip inflatie komt van de Oostenrijkse economische school, waar men het begrip in verband brengt met de geldgroei. De ontwikkeling van de prijzen van producten is vooral het gevolg van geldgroei, zo beargumenteren economen met deze achtergrond. Ze stellen dat de inflatiecijfers die de overheid publiceert bedoeld zijn om de ogen van het publiek van de bal af te houden. Daar valt wat voor te zeggen, want de overheid zal niet graag toegeven dat de prijsontwikkeling veel sterker is dan ze zelf aangeven.

Zero Hedge kennende blijft een uitspraak van Beanke, zoals hij dit gisteren maakte voor het congres, niet zonder gevolgen. De site plaatste een grafiek die lezer Paul Vreymans aantrof in de 'World Bank Commodity Price Data'. Onderstaande grafiek laat de prijsontwikkeling van tal van grondstoffen zien van 1960 t/m 2011. Hieruit valt te concluderen dat de prijsontwikkeling van goederen veel hoger was dan de CPI.

We zouden ook de M3-geldhoeveelheid eaast kunnen leggen om te zien hoe groot de geldgroei was onder het beleid van Beanke, maar die cijfers worden sinds 2006 niet meer gepubliceerd door de Amerikaanse overheid. Ook de geldgroei was sinds 2006 aanzienlijk, zoals data van Shadowstats laat zien. De monetaire basis is onder het bewind van Beanke geëxplodeerd, al zien we het effect daarvan nog maar zeer beperkt doorwerken in de prijzen. Veel banken zijn sinds het uitbreken van de crisis terughoudender geworden met het uitlenen van geld.

Goudprijs

Tenslotte zouden we ook nog naar de goudprijs kunnen kijken als barometer voor de Amerikaanse dollar. De goudprijs is sinds het begin van 2006 verdrievoudigd en het is nog maar de vraag of de huidige goudprijs een goede weerspiegeling geeft van haar echte waarde. Het feit dat Europese centrale banken geen gram goud verkopen om hun staatsschuld af te lossen is een aanwijzing dat ze de waarde van het goud veel hoger inschatten dan de huidige marktprijs van om en nabij de $1.600 per troy ounce.

Prijsontwikkeling grondstoffen was veel groter dan de inflatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.