De gemiddelde rente wereldwijd is sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 bij onafgebroken gedaald. Lag het wereldwijde gemiddelde vlak voor het uitbreken van de crisis nog op ongeveer 4,5%, nu mag je als belegger blij zijn als je meer dan 1,28% rendement haalt uit staatsobligaties.

Volgens berekeningen van Bank of America is dat namelijk de gemiddelde wereldwijde rente die je vandaag de dag krijgt op staatsobligaties. Een gemiddelde dat de laatste jaren natuurlijk sterk omlaag is gehaald door nieuwe stimuleringsprogramma’s in Europa en Japan. Daar geldt nu al een negatieve rente voor een groot gedeelte van het schuldpapier.

De tweede grafiek via Business Insider laat zien hoeveel procent van de staatsobligaties wereldwijd al een negatief rendement haalt. Dat is nu al 23%, terwijl het begin dit jaar nog maar 13% was…

zero-yield-global

Wereldwijd zakt de rente naar een dieptepunt (Bron: Bloomberg)

negatieve-rate-bonds-worldwide

Gedeelte van alle staatsobligaties met een negatieve rente (Via Business Insider)