Grafieken: Goudprijs versus balanstotaal centrale banken

Uit onderstaande grafieken kunnen we de conclusie trekken dat goud niet zomaar een grondstof is, maar dat het bij wijze van spreken drijft op het gezamenlijke balanstotaal van centrale banken. Groeit de omvang van de balans, dan wordt dat weerspiegeld door een stijgende goudprijs. We zouden het goud kunnen vergelijken met een drijvend object in een bak water, waarbij het water het balanstotaal voorstelt van verschillende centrale banken. Stijgt het waterpeil (het balanstotaal), dat stijgt de goudprijs op den duur mee. Onderstaande grafiek laat zien dat de goudprijs al vanaf 1999 vrijwel gelijke tred houdt met het groeiende balanstotaal van de zeven belangrijkste centrale banken in de wereld (Federal Reserve, ECB, Bank of England, Bank of Japan, SNB, CBR en People's Bank of China) en dat goud een goede beschermng biedt tegen geldontwaarding.

Goud

Als de goudprijs over het balanstotaal van de zeven genoemde centrale banken wordt gelegd zien we twee momenten waarop een grote afwijking zichtbaar is. Het eerste moment was in 2008, toen de plotselinge deflatoire druk van de crisis ervoor zorgde dat er ook goud van de hand werd gedaan door beleggers en de prijs als gevolg daarvan zakte. In 2011 liep de goudprijs in feite te snel op, toen een niveau van $1.920 per troy ounce bereikt werd en een correctie volgde.

De goudprijs geprojecteerd op het balanstotaal van zeven centrale banken (Bron: SocGen)

Grondstoffen

Als we vervolgens kijken naar grondstoffen zien we een minder duidelijke relatie met het soepele monetaire beleid van centrale banken. Tijdens het QE2 programma van de Fed stegen grondstoffen mee met aandelen en goud, maar sinds de aankondiging van QE3 in september hebben grondstoffen het helemaal niet zo goed gedaan (olie -5% en metalen -3%). Ook deden grondstoffen het de laatste tijd slechter ten opzichte van de ontwikkeling van de wereldhandel. Tijdens voorgaande crises was er een sterke correlatie zichtbaar tussen grondstofprijzen en de groei van de wereldhandel, maar die relatie is sinds 2009 minder duidelijk geworden. Onderstaande grafiek brengt dat goed in beeld.

Ontwikkeling grondstofprijzen versus groei wereldhandel (Bron: SocGen)

Metalen

De derde grafiek die u hieronder ziet maakt duidelijk dat de prijzen van industriële metalen erg volatiel kunnen zijn en niet altijd gelijke tred houden met de totale wereldwijde productie van de industrie. De prijzen van metalen zijn in deze grafiek afgeleid van de London Metals Exchange Metals Index (LMEX), een gewogen index van de prijzen van aluminium, zink, nikkel, lood, koper en tin aan de London Metals Exchange (LME).

Prijzen van industriële metalen wijken soms sterk af van de hoeveelheid industriele productie (Bron: SocGen)

Goud versus grondstoffen

Zowel goud als grondstoffen worden de laatste jaren genoemd als veilige belegging, omdat het beide tastbare bezittingen zijn die hun waarde zouden behouden in een omgeving van ''centrale banken die geld bijdrukken''. Deze aanname blijkt niet geheel waar. Hoewel de goudprijs sterk correleert met de hoeveelheid bezittingen die centrale banken op hun balans hebben staan blijken grondstoffen en industriële metalen veel sterker samen te hangen met de groei van de wereldeconomie en de wereldwijde industriële productie dan met het 'soepele monetaire beleid' van centrale banken.

Maar ook de correlatie tussen grondstoffen en de economische groei blijkt minder robuust, aangezien grondstoffenprijzen soms ook sterk kunnen fluctueren. Zo zagen we afgelopen zomer de voedselprijs snel oplopen als gevolg van droogte in de VS en in Rusland. De olieprijs, die ook invloed heeft op de productiekosten van andere grondstoffen, blijkt op haar beurt ook sterk te reageren op onrust in het Midden-Oosten.

Beleggers die in grondstoffen stappen lijken het meest te profiteren als de wereldeconomie weer aantrekt. Beleggers die voor fysiek goud kiezen zijn waarschijnlijk het beste af in een omgeving waarin het geld steeds minder waard wordt.

Marketupdate.nl Crypto redactie
Marketupdate.nl Crypto redactie

Dagelijks op de hoogte van het crypto nieuws via marketupdate.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.