Volgens Greenspan hangt ons een grote obligatiebubbel boven het hoofd. De voormalig voorzitter van de Federal Reserve suggereerde in gesprek met Bloomberg dat de verhouding tussen het rendement en de koers van obligaties compleet zoek is geraakt. “Als we de structuur van aandelenkoersen verwisselen voor obligaties en we in plaats van rendement op eigen vermogen kijken naar de verwachte rente-opbrengsten, dan is die verhouding tussen koers en winst in een extreem instabiele positie”, aldus Greenspan.

Door de extreem lage rente is het moeilijk geworden om de koers van een staatsobligatie te bepalen. Die koers wordt veel meer gedreven door een behoefte aan veiligheid en liquiditeit dan door het feitelijke rendement. Omdat veel obligaties na correctie voor inflatie vrijwel geen rendement meer opleveren is het moeilijk geworden de juiste koers voor een obligatie te bepalen. Vooralsnog wordt die koers niet bepaald door onderliggende geldstromen, maar door een overweldigende vraag in combinatie met een beperkt aanbod van ‘veilige’ staatsobligaties. Het volgende videofragment is van Bloomberg.

Wordt de video niet geladen? Klik dan hier.