Handelstekort VS groeit met 4,9% naar $42,2 miljard

De dalende export kan ook een indicatie zijn van een zwakkere wereldeconomie, waardoor er simpelweg minder vraag is naar goederen die in Amerika geproduceerd worden. In oktober nam het tekort op de handelsbalans met 4,9% toe tot $42,2 miljard, terwijl de import tegelijkertijd zakte naar het laagste punt in anderhalf jaar tijd. De toename van het tekort ten opzichte van een maand eerder viel hoger uit omdat de cijfers over september herzien werden van -$41,6 naar -$40,3 miljard op de handelsbalans.

Economen die door Reuters ondervraagd werden rekenden op een nog groter handelsbalanstekort in oktober, de gemiddelde verwachting was $42,6 miljard. In oktober exporteerde de VS voor $180,5 miljard aan goederen, een daling van 3,6% ten opzichte van september. Dat was de grootste daling sinds januari 2009. De import zakte in oktober met 2,1% naar $222,8 miljard, de laagste stand sinds april 2011. De toenemende export droeg in het derde kwartaal bij aan de stijging van 2,7% in het Amerikaanse GDP. In het vierde kwartaal verwacht men dat de verslechterde handelsbalans zal zorgen voor een negatief effect op het GDP cijfer.

Minder productie

Fabrieken in de VS hebben volgens The Globe and Mail de afgelopen maanden hun productie mogelijk wat teruggeschroefd, om te anticiperen op mogelijke negatieve effecten van de fiscal cliff, het grootschalige pakket aan bezuinigingsmaatregelen die met ingang van volgend jaar al in werking kunnen treden. Het driemaands gemiddelde van het tekort op de handelsbalans, dat het effect van maandelijkse pieken en dalen neutraliseert, liet in oktober een beperkte stijging zien van $41,5 naar $41,7 miljard. Ook een verslechtering, maar minder dramatisch dan de maand-op-maand ontwikkeling.

Europa 

De export naar de 27 landen van de Europese Unie sterkte opvallend genoeg juist wat aan. Die export groeide met 1,4% in omvang naar een totaal van $21,7 miljard. Daarmee vertegenwoordigde de EU een bescheiden 12% van de totale Amerikaanse export. Als geheel is de Europese Unie wel de tweede grootste exportmarkt voor Amerikaanse goederen. Ondanks de toename van de export naar Europa in oktober is 2012 een minder goed jaar dan 2011. In de eerste tien maanden van dit jaar werd er 0,7% minder uitgevoerd richting de 27 EU-landen dan in diezelfde periode vorig jaar.

China

De export naar China houdt ook nog goed stand, want in oktober werd er maar liefst 23,1% meer uitgevoerd naar het land dan een maand eerder. Amerika slaagt erin steeds meer goederen te exporteren naar China, haar belangrijkste handelspartner. In de eerste tien maanden van 2012 was de export 6,4% groter dan in diezelfde periode van 2011. De kloof tussen import van en export naar China is nog steeds aanzienlijk. De import van goederen vanuit China nam in oktober met 6,4% toe (maand-op-maand) tot $40,3 miljard. Daardoor is het handelsbalanstekort met China alleen gegroeid van $29,1 miljard in september naar $29,5 miljard in oktober.

Zero Hedge was er ook al snel bij met dit nieuws en plaatste grafieken over het handelsbalanstekort en de totale export. Die ontwikkeling ziet er als volgt uit:

Amerikaanse export in dollars sinds eind 2006

Verschil tussen export en import van 2010 t/m 2012

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.