Hollande is bang voor te sterke euro

Hollande is van mening dat een te sterke munt in het algemeen schadelijk is voor exporterende bedrijven in de Eurozone en in het bijzonder voor het herstel van de Franse economie. Het economische herstel in Frankrijk moet helpen de rijksbegroting sluitend te maken en met een te sterke munt is dat volgens de socialist moeilijker. Hollande voegde eraan toe dat de eurozone ook een beleid moet vormgeven om de banengroei te versterken. Hij deed zijn uitspraken twee dagen voor een EU topoverleg, waarin gesproken zal worden over de begrotingsdiscipline van Europese overheden.

De woorden van Hollande vielen niet bij iedereen in goede aarde. Vanuit Duitsland kwam er al snel kritiek op het voorstel van Hollande om te interveniëren in de valutamarkt. Ze stellen dat het Europese handelsblok zich veel beter kan richten op het concurrerend maken van hun economie. Daaronder verstaat men het terugdringen van de loonkosten en het excelleren met innovatieve producten en productieprocessen. De Duitsers zijn fel tegenstander van enige vorm van interventie om de waarde van de euro te ondermijnen.

De Duitse minister Philipp Roesler van Economische Zaken zei in Parijs tegenover de pers het volgende over de uitlatingen van Hollande: “Het doel is om het concurrentievermogen te versterken, niet om de munt te verzwakken“. Door het toenemende vertrouwen in een goede afloop van de Europese schuldencrisis is de waarde van onze munt sterk toegenomen op de valutamarkt. In een half jaar tijd steeg de euro met 10% in waarde ten opzichte van de dollar, namelijk van $1,24 naar $1,35.

“Dit gaat niet over het vaststellen van een doel voor de Europese Centrale Bank, die is onafhankelijk, maar om noodzakelijke hervormingen in het inteationale monetaire systeem aan te pakken”, zo verklaarde Hollande tegenover de pers. Wat hij daar precies mee bedoelt valt niet op te maken uit het bericht van Reuters. De Franse minster Aaud Montebourg van Industrie staat aan de kant van de socialistische president, want samen met een aantal andere ministers merkte hij op dat een te sterke euro schade kan toebrengen aan de Franse industrie. Frankrijk heeft een sterke export nodig om de groeiverwachting van 0,8% voor 2013 waar te kunnen maken. Alleen bij een dergelijke groei kan de overheid haar tekort onder de Europese grens van 3% houden.

Hollande prees de EU voor de manier waarop het uiteenvallen van de eurozone afgewenteld werd. Maar nu moet de EU haar burgers laten zien dat het maatregelen kan bieden om de stijgende werkloosheid te bestrijden, zo verklaarde de Franse president. “Het risico is niet zo zeer dat het publiek onverschillig is ten aanzien van de EU, maar dat men zich ervan afkeert”. Frankrijk is al akkoord gegaan met het doorvoeren van bezuinigingen op landbouwsubsidies, waar het land totnogtoe relatief veel van geprofiteerd heeft.

Valutaoorlog

Sommige landen zoals de VS en Japan proberen actief de waarde van hun valuta te ondermijnen, door aan te sturen op een hogere inflatie en/ door schuldpapieren op te kopen met nieuw geld van de centrale bank. De ECB is een ander type centrale bank dan de Federal Reserve, de Bank of England of de Bank of Japan, want het is de eerste centrale bank in de geschiedenis die ontkoppeld is van de natiestaat (zie de vertaling van de Duisenberg speech uit mei 2002). Anders gezegd, er bestaat geen makkelijke uitweg voor Europese overheden om hun begrotingstekorten met de geldpers te financieren. De ECB gaf geen commentaar op de uitspraken van Hollande.

Hollande is bang voor een te sterke euro (Afbeelding van Reuters)

Eén gedachte over “Hollande is bang voor te sterke euro

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.