Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft een ondergrens gesteld aan de rente die geeft op de SDR, haar eigen internationale munteenheid. De reden daarvoor is de alsmaar dalende rente sinds het begin van de grootste financiële crisis sinds de Grote Depressie. Het IMF baseert haar eigen rentetarief op de rente in dollars, euro’s, yen en in Britse ponden en voegt daar een correctie aan toe voor de kosten die het fonds maakt voor de noodleningen die verstrekt zijn aan probleemlanden, zoals Griekenland. Door de daling van de rente in de Eurozone en door het grootschalige monetaire stimuleringsprogramma van de Bank of Japan dreigde ook de rente op de SDR onder nul te duiken. Dat zou betekenen dat alle landen die SDR’s aanhouden als reserve daar jaarlijks rente over moeten betalen en dat het daardoor minder interessant is om deze vorm van reserves aan te houden.

Volgens het IMF brengt een negatieve rente op de SDR ook praktische problemen met zich mee. Zo heeft het fonds helemaal geen wettelijke basis om rente te vragen aan haar crediteuren. Ook zou een negatieve rente het bestaansrecht van de valuta ondermijnen, omdat het voor landen dan helemaal niet zinvol meer is de SDR als reserve aan te houden. Een derde probleem is dat een negatieve rente geen ruimte meer laat om verliezen op te vangen wanneer een land haar lening aan het IMF niet terug kan betalen. Normaal gesproken worden dergelijke verliezen ingehouden op de rente die landen ontvangen over hun SDR’s. Bij een negatieve rente zou dat niet mogelijk zijn.

 

Geen negatieve rente

Volgens de meest recente berekeningen van het IMF zou de rente voor de SDR momenteel 0,031% moeten bedragen. Dat percentage komt tot stand door een euro rente van -0,02%, een rente van -0,01% in Japanse yen, een dollarrente van +0,01% en een rente van +0,05% in Britse ponden. Deze rente wordt dus vervangen door het afgesproken minimum van 0,05%. Mocht de rente in de genoemde valuta weer stijgen, dan stijgt ook de rente op de SDR natuurlijk mee. Deze nieuwe maatregel van het IMF is enkel bedoeld om te voorkomen dat de SDR rente in negatief terrein terechtkomt.

Bron: Financial Times

IMF

IMF garandeert positieve rente voor de SDR