VisualCapitalist heeft in opdracht van Saxo Bank een visuele weergave gemaakt van de wereldwijde valutaoorlog. Het verhaal is bekend: landen die hun munt goedkoper weten te maken komen in een meer gunstige exportpositie, waardoor meer bedrijvigheid en werkgelegenheid naar het betreffende land getrokken wordt. Dit gaat echter ten koste van andere landen, die als reactie daarop ook de waarde van hun valuta proberen te verlagen.

De verliezers in een valutaoorlog zijn de spaarders, omdat de koopkracht van hun geld wordt uitgehold. Diegene met schulden profiteren van een valutaoorlog, omdat de reële schuldenlast kleiner wordt. Een valutaoorlog is gevaarlijk, omdat deze kan uitmonden in een handelsoorlog. Wanneer competitieve devaluaties niet meer werken kunnen overheden naar zwaardere instrumenten grijpen om hun eigen industrie te beschermen. Denk daarbij aan handelsbarrières, quota, importheffingen en andere administratieve beperkingen.

Infographic: Wie wint de valutaoorlog?

Infographic: Wie wint de valutaoorlog?