Twee dagen nadat de Federal Reserve bekendmaakte te stoppen met monetaire verruiming verrast de Bank of Japan de financiële markten met een uitbreiding van haar stimuleringsprogramma. De centrale bank gaat op jaarbasis ¥60 tot ¥70 biljoen extra schuldpapier uit de markt halen, bovenop het bestaande stimuleringsprogramma. Dat is omgerekend een bedrag van €430 tot €500 miljard op jaarbasis aan extra QE.

De uitbreiding van het stimuleringsprogramma werd met een nipte meerderheid van 5 voor en 4 tegen aangenomen door de het bestuur van de Bank of Japan. Ook veel beleggers werden verrast door de maatregelen, die de inflatie moet aanzwengelen tot 2%. De inflatie daalde onlangs nog naar het laagste niveau in zes maanden, als gevolg van de dalende olieprijs.

QE in hogere versnelling

De Bank of Japan gaat verder dan alle andere centrale banken, want naast langlopend schuldpapier koopt ze ook exchange traded funds (ETF’s) en deelnemingen in vastgoedbeleggingen. De inmenging van de centrale bank op de financiële markten zal een prijsopdrijvend effect hebben, terwijl tegelijkertijd de rente verder omlaag gedrukt wordt.

Het doel van al die monetaire verruiming is het aanjagen van de inflatie, die al tijden beneden het door de Bank of Japan gewenste niveau ligt. Door schuldpapier over te plaatsen van bankbalansen naar de centrale bank hoopt men de kredietverlening aan burgers en bedrijven weer op gang te brengen. Het valt te bezien of dat nog veel effect zal sorteren, aangezien de rente in Japan al heel lang extreem laag is.

Zwakke yen

Junko Nishioka, econoom van RBS Securities in Japan, verklaarde tegenover de Telegraph dat de extra monetaire stimulering op indirecte wijze kan bijdragen aan een hogere inflatie, bijvoorbeeld door een wisselkoerseffect. De waarde van de yen zal dalen, waardoor de prijzen van importgoederen stijgen. Dat wakkert de inflatie aan.

De yen zakte door de aankondiging van de Bank of Japan naar het laagste niveau in zeven jaar tijd. De wisselkoers staat op het moment van schrijven op 111,56 yen tegenover de dollar, een daling van 2% ten opzichte van een dag eerder.

Op de Nikkei werd de uitbreiding van het Japanse QE programma met gejuich ontvangen, want de beurs steeg met 4,83% naar 16.413 punten. Ook dat is het hoogste niveau in zeven jaar tijd.

nikkei-record-qe

Nikkei naar hoogste niveau sinds oktober 2007