Jim Rickards: De Fed zal geld blijven bijdrukken totdat de dollar omvalt

Een goedkopere munt zorgt ervoor dat exportgoederen goedkoper worden in het buitenland en dat een land daarmee meer productiecapaciteit (en dus ook werkgelegenheid) naar zich toe kan halen. Deze strategie geeft een tijdelijke impuls aan de economie, want over de langere termijn zullen andere landen hun munt ook zwakker willen maken om hun concurrentiepositie op de wereldmarkt te verdedigen. Het resultaat is een neerwaartse spiraal waarin de verschillende valutablokken elkaar uitspelen en hun munt steeds zwakker maken. De spaarders en mensen die leven van een vast inkomen zijn hier de dupe van, omdat die de kosten van levensonderhoud het snelst zien toenemen.

Tot zover de boekbespreking, hier volgt het korte filmfragment van Jim Rickards op Yahoo Finance. Onder de video worden de kepunten uit dit gesprek samengevat.

Yahoo Finance: Bent u verbaasd dat de dollar na een derde ronde van monetaire verruiming en extreem lage rente nog steeds stand houdt?

Jim Rickards: Dat is precies waar het in een valuta-oorlog om draait. De VS wil haar munt goedkoper maken om de export te ondersteunen en banengroei te realiseren, maar andere landen zullen datzelfde doen in respons. De valutaoorlog is globaal in de zin dat andere landen ook proberen hun munt goedkoper te maken door de geldpers aan te zetten of door Amerikaanse staatsobligaties te kopen. Landen als Brazilie, Taiwan, Hong Kong en Mexico hebben de laatste jaren juist meer Amerikaanse staatsobligaties gekocht en versterken daarmee de waarde van de dollar. Amerikaanse treasuries worden verhandeld in dollars en meer vraag naar deze schuldpapieren betekent dus ook meer vraag naar dollars. Dit lijkt gunstig voor Amerika, maar is het eigenlijk niet. De dollar blijft op die manier sterk en daarmee wordt de Amerikaanse export dus niet geholpen.

China deed in de jaren voorafgaand aan de financiele crisis in feite hetzelfde. Het land ondersteunde de waarde van de Amerikaanse dollar door overschotten steeds weer om te zetten in Amerikaanse staatsobligaties. Door tegelijkertijd meer yuan te drukken bleef de Chinese valuta goedkoop en kon het land steeds meer productiecapaciteit naar zich toe trekken. De rekening daarvan werd gepresenteerd in een hogere inflatie, omdat dollars steeds bij de bank omgewisseld moesten worden voor nieuwe yuan.

Beanke

Beanke maakte tijdens de IMF meeting eind september in Tokyo een dreigend statement naar de rest van de wereld. De Fed-voorzitter wees andere landen erop dat ze in feite maar twee keuzes hebben:

  1. Ze vechten de valuta oorlog mee door Amerikaanse staatsobligaties te blijven kopen, de centrale bank van Amerika zal in dat geval geld blijven printen om een koersstijging van de dollar te bestrijden. Andere landen moeten dan meer van hun eigen valuta bij laten drukken wat tot een hogere inflatie leidt in eigen land
  2. Andere landen laten hun valuta in waarde stijgen ten opzcihte van de dollar. Dat betekent minder inflatie, maar ook een minder gunstige wisselkoers. Dat is schadelijk voor de exportcapaciteit van andere landen en daarmee voor de werkgelegenheid.

Volgens Rickards vertelt Beanke tussen de regels door dat hij altijd geld zal blijven drukken als dat nodig is om de dollar zwakker te maken. De keus is aan de rest van de wereld om ofwel staatsobligaties op te blijven kopen ofwel hun eigen munt te laten apprecieren ten opzichte van de dollar. Het een geeft een oplopende inflatie in eigen land, het andere zorgt voor een slechtere exportpositie en minder arbeidsplaatsen.

Rickards merkt ook op dat er zit geen limiet op het QE3 programma dat in september werd aangekondigd. Het begint bij $40 miljard per maand, maar er is geen einddatum. Ook kan de Fed het bedrag verhogen als het dat nodig acht. ''De valutaoorlog kan nog een hele tijd duren'', aldus de auteur van het boek Currency Wars. Dat valutaoorlogen lang duren zien we ook aan de goudprijs, want die staat nog steeds onder het record van $1.920 per troy ounce.

Yahoo Finance: Wanneer ontspoort de valutaoorlog?

Jim Rickards: Er zijn twee mogelijkheden. Eén is dat het buitenland toestaat dat hun eigen valuta in waarde stijgt ten opzichte van de dollar en dat de dollar als gevolg daarvan opeens snel aan waarde zal verliezen. De tweede mogelijkheid is dat de psychologie van Amerikanen verandert en dat het vertrouwen in de dollar opeens wegvalt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.