De premier van Maleisië heeft onlangs een voorstel gedaan voor de introductie van een door goud gedekte munt. Landen in Zuidoost-Azië kunnen met een gemeenschappelijke door goud gedekte munt internationale transacties uitvoeren, aldus premier Mahathir Mohamad. Deze nieuwe munt is uitsluitend bestemd voor import en export en dient dus niet als vervanger voor nationale valuta. Tijdens de Nikkei Future of Asia conferentie in Tokyo zei hij daar het volgende over.

“Als we in het Verre Oosten dichter bij elkaar willen komen, dan zouden we moeten beginnen met een gezamenlijke handelsmunt. Niet voor lokaal gebruik, maar voor het afrekenen van internationale handel. We moeten nu vertrouwen op de Amerikaanse dollar, maar de dollar is niet stabiel. Dus de munt die we voorstellen zou gebaseerd moeten zijn op goud, omdat goud veel stabieler is.

Als we die munt gebruiken om de export en import van landen te evalueren, dan kunnen we verrekenen met die munt. En die munt moet relateren aan de lokale valuta via een wisselkoers. En dat is iets dat gerelateerd kan worden aan de prestaties van het betreffende land. Op die manier weten we hoeveel we verschuldigd zijn en wat we moeten betalen.

Goud gedekte munt voor Zuidoost-Azië

Volgens de premier van Maleisië is het huidige systeem van valutahandel minder geschikt, omdat deze gevoelig is voor manipulatie en andere externe factoren. Ook zei hij dat zijn land nog steeds te afhankelijk is van de dollar en dat dat ongunstig is voor de economische stabiliteit. Juist met de introductie van een gemeenschappelijke munt voor internationale handel kan een belangenconflict tussen landen worden voorkomen, aldus Mohamad.

“Als we onze eigen munt zouden proberen te promoten, dan zou er een conflict ontstaan. Maar als je een gezamenlijke munt hebt – een gezamenlijke handelsmunt, niet één die in de landen zelf wordt gebruikt, maar uitsluitend voor het vereffenen van handel – dan krijg je stabiliteit. Maar als je probeert om je yen of de yuan te promoten, dat is niet de beste manier.”

In de visie van Mahathir Mohamad zouden landen in Zuidoost-Azië hun eigen munt moeten behouden, maar is er wel een internationale munt nodig om internationale handel te verrekenen. Daarmee kiest hij een andere benadering dan de Europese landen, die hun eigen munt twintig jaar geleden hebben ingewisseld voor de euro.

“We houden de Europese Unie in de gaten. De Europese Unie ging te snel, ze besloten zelfs een gemeenschappelijke mount te hebben. Dat is erg ontwrichtend, omdat landen niet op hetzelfde ontwikkelingsniveau zijn. Ieder land moet zijn eigen munt hebben met een eigen waarde.”

Goud als internationale reserve

In het verleden werd goud al gebruikt om de handelsbalans tussen landen te vereffenen, maar dat veranderde na de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse dollar werd de wereldreservemunt en nam daarmee de rol van goud over in het internationale betalingsverkeer. Daarmee kregen de Verenigde Staten een bevoorrechte positie in de wereldeconomie. Tot ongenoegen van de Franse president Charles de Gaulle, die in 1965 al sprak over het exorbitante privilege van de dollar. Hij pleitte destijds voor de terugkeer naar een systeem op basis van goud als neutraal monetair anker.

Unipolaire wereld

Mohamad sprak ook zijn onvrede uit over de huidige internationale orde. Hij beklaagt zich over het feit dat de Verenigde Staten nog steeds proberen hun wil aan anderen op te leggen. Hij zei daar het volgende over.

“Dit is het probleem. Als een land wordt afgewaardeerd of opgewaardeerd, dan moet dat gebeuren via een internationaal onbevooroordeeld forum. Maar de VS is er dol op om te zeggen ‘dit land is niet goed, dat land is niet goed, je moet zaken doen met dat land en op die manier…’ Het is niet aan één land om dat te beslissen. Als je in een verenigde en stabiele wereld wilt leven, dan moeten we kiezen voor stabiliteit via overeenkomsten met alle landen die betrokken zijn.”

Dit artikel verscheen eerder op Goudstandaard