Japan heeft voor het eerst sinds 2002 een afboeking op de kredietwaardigheid gekregen. Kredietbeoordelaar Standard & Poor's motiveerde deze afboeking met de enorme structurele fiscale tekorten, deflatie en de toenemende vergrijzing die de vooruitzichten voor de toekomstige financiering doen verslechteren. De Japanse staatschuld bedraagt maar liefst 200% van het BBP en wordt voor meer dan 95% gefinancierd door Japans spaargeld. In Amerika hebben ze die luxe niet. Daar draait de Fed de geldkraan gewoon wat verder open.
Maar als de vergrijzende Japanse bevolking haar spaargeld gaat opnemen moet Japan een beroep doen op buitenlandse financiers.