St. Louis Fed: QE helpt vooral de rijksten

De Federal Reserve becijferde dat het totale netto vermogen van Amerikaanse huishoudens eind vorig jaar $66,1 biljoen bedroeg. Dat is slechts een fractie minder dan de piek van $67,4 biljoen in het derde kwartaal van 2007. In het eerste kwartaal van 2009 bereikte het vermogen van huishoudens door lagere aandelenkoersen een dieptepunt van $51,4 biljoen. Onderstaande grafiek laat zien dat 91% van de nominale verliezen is weggepoetst, geholpen door het stimuleringsbeleid van de Federal Reserve. Maar is daarmee het leed van de crisis vergeten?

Misleidend

De St. Louis Fed vindt van niet, want op hun eigen website leggen ze uit waarom het cijfer misleidend is. Zo wordt het effect van inflatie niet meegerekend in de berekening van het totale vermogen van de huishoudens. Het is een nominaal cijfer dat pas enige betekenis heeft na correctie voor inflatie. Als we een correctie toepassen op basis van de officiele inflatiecijfers komen we tot de conclusie dat de vermogens van huishoudens nog ruim 10 tot 15 procent beneden het oude record staan. De St. Louis Fed gaat uit van een stijging van de consumentenprijzen van ongeveer 2% per jaar. Met hetzelfde bedrag kan men vandaag de dag ongeveer 10% minder kopen dan in 2007.

Het tweede aandachtspunt is dat het totale vermogen van alle huishoudens geen rekening houdt met de ontwikkeling van de populatie. Uiteraard is het makkelijk om het totale vermogen om te rekenen naar vermogen per inwoner, maar dat is niet wat dit cijfer laat zien. De St. Louis Fed schrijft dat er nu 3,8 miljoen meer huishoudens zijn dan in het derde kwartaal van 2007, een toename van 3,4%. Er zijn dus meer huishoudens die het totale vermogen van $66,1 biljoen moeten delen.

Het derde aandachtspunt is de verdeling van de welvaart. Het herstel van het totale vermogen tussen begin 2009 en eind 2012 is voor een belangrijk deel (62%) toe te schrijven aan hogere aandelenkoersen. Maar niet iedereen heeft een aandelenportefeuille. Sterker nog, vooral de minder vermogende Amerikanen zijn door de beurscrash van 2008 en 2009 afgeschrikt. Velen durfden niet meer in te stappen en hebben de rally die in maart 2009 begon langs zich heen zien gaan. Een groot gedeelte van alle aandelen is in handen van een relatief kleine groep zeer vermogende families. Die hebben het dus veel meer geprofiteerd van de opwaartse beweging van aandelen dan de middenklasse.

Dat QE de aandelenmarkt een goede impuls heeft gegeven blijkt wel uit de grafieken bij dit en dit artikel uit het Marketupdate archief.

Vermogen huishoudens is nominaal bijna terug op oude niveau, maar niet alle Amerikanen zullen dat zo ervaren (Bron: St. Louis Fed)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.