Dat inteationale markten weinig interesse hebben om de gigantische Amerikaanse tekorten te financieren is voor niemand een geheim meer; de Federal Reserve zal de Amerikaanse overheid moeten financieren omdat niemand hiertoe bereid is. De vraag is hoe. Wordt het QE3 of QE Stealth?

Twee weken geleden lieten we Jim Rickards aan het woord. Hij gaat uit van QE Stealth. Dit komt erop neer dat de Federal Reserve de structuur van haar balans wijzigt. Zij gebruikt dan de opbrengsten uit onder andere hypotheekschulden die op de balans staan (als gevolg van QE1) om Amerikaanse staatsobligaties op te kopen. Daarmee blijft het balanstotaal gelijk, maar wijzigt de structuur en is vooralsnog geen QE3 nodig. Rickards schatte die herfinancieringscapaciteit, dus “QE Stealth”, in op een slordige $750 miljard.

Zero Hedge (dat volgens Rickards zijn huiswerk niet goed had gedaan) dook de openbaar toegankelijke boeken van de Federal Reserve in en rekende uit hoe hoog deze jaarlijkse herfinancieringscapaciteit eigenlijk is. Zij komt uit op $141 miljard voor dit jaar. En met begrotingstekorten van minimaal $1,5 biljoen in 2011 en 2012 lijkt een derde ronde van kwantitatieve verruiming onvermijdelijk.

Zero Hedge stipt bovendien een heel belangrijk punt aan: het is in het belang van de Amerikaanse overheid dat de Federal Reserve zoveel mogelijk staatsobligaties op de balans heeft staan. Dit omdat de betaalde rente op die schuldpapieren door de Fed teruggestort wordt op de rekening van de Amerikaanse overheid. Die rentelasten vloeien dan niet naar het buitenland, maar naar de Amerikaanse overheid. Dat dit de geloofwaardigheid van de dollar ondergraaft, tja.  

http://www.zerohedge.com/article/fed-does-not-need-qe3-and-can-fund-debt-monetization-merely-rolling-debt-wrong