Erdogan vraagt zich af waarom de Amerikaanse dollar en niet goud centraal staat. Hij zou er het volgende over hebben gezegd: “Het IMF verstrekt alleen middelen aan landen op een conditionele wie, wat, waar en hoe basis. Als het IMF onder invloed staat van één specifieke valuta, wat dan? Gaan ze dan de wereld domineren op basis van de wisselkoers van die ene munt?’‘ De Turkse premier stelde voor dat de wereld overschakelt naar goud, een financiële activa die inteationaal gezien constant is en die door de geschiedenis haar waarde en status heeft behouden. ”Dat is iets om over na te denken”, aldus Erdogan.

Hoe hij de overschakeling van de dollar naar goud precies voor zich ziet blijft helaas nog onduidelijk. Wel is het opvallend om te zien dat een president openlijk goud aandraagt als alteatief voor de wereldreservemunt die we kennen als de Amerikaanse dollar.

Erdogan zei dat Turkije een hoge prijs heeft betaald voor de overeenkomst die het gesloten heeft met het IMF. In april zouden de laatste verplichtingen van Turkije aan het IMF zijn voldaan en Erdogan gaf aan dat hij geen intenties meer heeft om ooit weer samen te werken met het IMF. Erdogan zei vervolgens het volgende: “Men zou hopen dat het IMF landen in problemen helpt, maar dat is op dit moment nog niet het geval. Dit is wat we moeten bereiken.”

In het algemeen verklaarde Erdogan dat niet alleen het IMF maar ook de VN, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) hervormd moeten worden. Hoe die hervorming eruit zou moeten zien werd uit het artikel niet duidelijk.

Erdogan wil dat goud weer belangrijker wordt dan de Amerikaanse dollar