Valutaoorlog: Iran wil dollar en euro uitfaseren in internationale handel

De Iraanse minister van Economische zaken en Financiën maakte zijn standpunt maandag bekend na de eerste 'Economic Cooperation Organization' bijeenkomst in de hoofdstad Teheran, zo schrijft het Iraanse PressTV. Hosseini merkte op dat een verandering in het handelsmodel de behoefte aan inteationale valuta zoals de euro en de dollar zal verminderen. Op PressTV staat de volgende passage:

“Hosseini stelde dat de Iraanse handelspartners de beslissing hebben verwelkomd, vanwege de valutaoorlog die op dit moment door de VS gevoerd wordt middels devaluatie van de dollar. Ook heeft de financiële crisis in de Westerse wereld andere landen ervan overtuigd dat ze het gebruik van wereldreservevaluta uit moeten faseren”

Op 22 november vorig jaar pleitte Mahmoud Bahmani, een gouveeur van de Iraanse centrale bank, voor het gebruik van lokale valuta in de inteationale handel tussen landen als alteatief voor 'dominante valuta'. De oproep van Bahmani kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Enerzijds is het te begrijpen dat het land zich minder afhankelijk wil maken van de Amerikaanse dollar, maar anderzijds kan ook de eigen munt een impuls gebruiken. De Iraanse rial heeft vorig jaar veel van haar waarde verloren door de vlucht van spaargeld in sterkere valuta ($ en €) en fysiek goud. In die zin heeft ook de Iraanse centrale bank er belang bij dat de eigen valuta een steuntje in de rug krijgt.

Mahmoud Bahmani zei er het volgende over:

“Iran heeft de juiste maatregelen genomen om dominante valuta, de euro en de dollar in het bijzonder, te verwijderen uit de buitenlandse reserves en uit de inteationale handel. Door deze maatregelen laat Iran zien dat het mogelijk is om handel te drijven zonder afhankelijk te zijn van grote valuta [zoals de $ en de €].”

Boemerang-effect

Begin 2012 stelden Amerika en de EU een handelsembargo in, waarin ze afspraken om geen olie meer af te nemen van Iran. Daarmee zet 'het Westen' het Perzische land onder druk om een einde te maken aan haar nucleaire programma. Die discussie lijkt volledig naar de achtergrond te zijn verdwenen, maar ondertussen weet Iran wel de bal terug te kaatsen. Vorig jaar zocht het al toenadering met handelspartners in de regio om te handelen in lokale valuta en in goud. Turkije heeft openlijk aangegeven dat het gas uit Iran afrekent met fysiek goud. Al deze ontwikkelingen werken als een boemerang, want ze versnellen het proces om de Amerikaanse dollar af te stoten als wereldreservemunt voor het inteationale handelsverkeer. Daarvoor in de plaats komen lokale valuta en fysiek goud.

Iraanse minister van Financiën en Economische Zaken wil gebruik dollar en euro uitfaseren in inteationale handel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.