Als gevolg van de hoge inflatie in Venezuela is de omloopsnelheid van het geld sterk toegenomen. Daardoor is ook de vraag naar contant geld, en dan vooral de bankbiljetten met hoge coupures, sterk gestegen. Door de stijgende prijzen neemt de bruikbaarheid van de bankbiljetten met kleine bedragen verder af en groeit de populariteit van de biljetten met de hoogste nominale waarde. Dat blijkt ook uit de cijfers van de centrale bank van Venezuela. In 2008 was slechts 3% van al het briefgeld in circulatie in de vorm van 100 bolivar, inmiddels is dat maar liefst 25%. Het afgelopen jaar groeide het aantal 50 en 100 bolivar bankbiljetten in omloop met respectievelijk 47,5% en 42%.

Inflatie

Volgens de laatste berichtgeving is de inflatie in Venezuela opgelopen naar 56% op jaarbasis, maar die cijfers worden met steeds meer wantrouwen ontvangen. Volgens verschillende economen wordt de centrale bank van Venezuela door de regering onder druk gezet om de cijfers mooier te presenteren dan ze in werkelijkheid zijn. Econoom Asdrubal Oliveros uit Caracas zegt bedroefd te zijn over de rapporten die de centrale bank naar buiten brengt. “Het lijkt op propaganda die geschreven is door het Ministerie van Informatie. Het is geen technisch rapport dat je van een centrale bank verwacht”.

Volgens de centrale bank stegen de prijzen in de maand november met 4,8% en in december met 2,2%. In oktober was de maandelijkse inflatie zelfs 5,1%. De centrale bank communiceert geen inflatiecijfer op jaarbasis, maar president Maduro liet tijdens een persconferentie doorschemeren dat dit cijfer op 56,2% ligt. Hij wijt de hoge inflatie aan valutaspeculanten en aan winkeliers die de prijzen onevenredig zouden verhogen.

De centrale bank van Venezuela verklaarde dat 2014 een ‘gunstig’ jaar is om de berekening van het inflatiecijfer nog eens onder de loep te nemen. Volgens econoom Oliveros is dat een aanwijzing dat de inflatiecijfers in de toekomst nog verder van de werkelijkheid af zullen staan dan nu het geval is. Soortgelijke praktijken zagen we in Argentinië, waar de inflatie ook veel lager wordt weergegeven dan die in feite is.

Valutacrisis in Venezuela

Sinds het aantreden van de nieuwe president Maduro is Venezuela in een ernstige valutacrisis terechtgekomen. De regering koppelt de munt nog steeds aan de Amerikaanse dollar, maar die koppeling is volstrekt onhoudbaar gebleken. Officieel staat $1 gelijk aan 6,3 bolivar, maar op de zwarte markt betaalt men inmiddels een veelvoud daarvan om aan dollars te komen. Bedrijven hebben de Amerikaanse valuta nodig om de import van goederen te betalen. Hoe zwakker de bolivar, hoe duurder het wordt om goederen uit het buitenland te importeren en in de winkelschappen te leggen. Reuters schrijft dat de prijs van de dollar op de zwarte markt inmiddels meer dan tien keer zo hoog is.

De regering doet zo nu en dan een poging om de inflatie te temperen. Zo kondigde de centrale bank deze week aan $90 miljoen beschikbaar te stellen tegen een gunstige wisselkoers van 12 bolivar per dollar. Deze ‘goedkopere’ dollars zijn echter voorbehouden aan bedrijven die voedsel of verpakkingsmateriaal produceren. Iedere week stelt de centrale bank een beperkte hoeveelheid dollars beschikbaar tegen een wisselkoers van 12 bolivar, terwijl de officiële wisselkoers nog steeds 6,3 bolivar is. Door goedkoop dollars aan te bieden aan producenten van basisgoederen valt de prijsstijging, en daarmee de gerapporteerde inflatie, lager uit.

De officiële wisselkoers bestaat eigenlijk alleen op papier, want vrijwel alle bedrijven zijn door een tekort aan dollars bij het officiële wisselkantoor aangewezen op de zwarte markt. Alleen voor de meest onmisbare goederen, zoals medicijnen, stelt de overheid dollars beschikbaar tegen een kunstmatig lage koers.

De extreem hoge inflatie doet de economie geen goed. Ondanks de stijgende prijzen van activa groeide de economie in 2013 met slechts 1,6%. Een jaar eerder groeide de economie van het Zuid-Amerikaanse land nog met 5,6%.

Valutacrisis in Venezuela: waarde bolivar blijft dalen

Valutacrisis in Venezuela: waarde bolivar blijft dalen