Wie heeft er een probleem als de Verenigde staten hun staatsschuld niet meer zouden terugbetalen? De volgende illustratie laat tot in detail zien waar de Amerikaanse schuldpapiertjes het hoogst opgestapeld liggen. De grootste buitenlandse crediteuren van de Verenigde Staten zijn China en Japan met respectievelijk $1,3 en $1,1 biljoen, maar we moeten niet vergeten dat het Amerikaanse pensioenstelsel (publiek en privaat) en de Federal Reserve gezamenlijk ook miljarden dollars aan de Amerikaanse overheid hebben uitgeleend.

Federal Reserve

Gelukkig heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën de centrale bank aan haar zijde. Daardoor hoeft ze niet bang te zijn dat ze de rekening niet meer kan betalen. De Federal Reserve zal -als het echt niet meer anders kan – altijd bereidheid tonen om meer schuldpapier op hun balans te parkeren. Daarmee zijn ze al een aardig eind op weg, want na verschillende stimuleringsprogramma’s hebben ze al ruim $2,1 biljoen aan staatsobligaties op hun balans geparkeerd. Dat is bijna evenveel als China en Japan samen! Zo machtig is de geldpers…

Samenstelling van de staatsschuld van de Verenigde Staten

Samenstelling van de staatsschuld van de Verenigde Staten (Bron: NPR.org, via Zero Hedge)