Zwitserse centrale bank: ‘Hoge koers Franc hindert bedrijven’

Door de ingreep van september vorig jaar werd de Zwitserse munt opeens bijna 10% minder waard ten opzichte van de euro. De SNB handhaaft nog altijd een plafond van 1,20 CHF voor elke euro, door indien nodig nieuw geld bij te drukken en dat om te zetten in andere valuta zoals de euro. Elke keer als het plafond van 1,20 getest wordt moet de centrale bank interveniëren door het aanbod van Zwitserse Franc te vergroten en de vraag naar euro's te versterken. Zwitserland geniet desondanks nog steeds de status van veilige haven, waardoor de Zwitserse Franc bijna permanent het plafond van 1,20 CHF raakt. Om die reden is de Zwitserse Franc in feite even sterk (of zwak) als de euro.

Toch is de centralebankpresident Thomas Jordan van mening dat de waarde van de munt een belemmering vormt voor Zwitserse bedrijven die leven van toerisme of van de export van goederen. Hoewel hij niet hint op nieuwe maatregelen benadrukte hij wel dat de speelruimte van de SNB estig beperkt zou worden als er een limiet wordt gesteld aan het balanstotaal van de SNB. Uit deze hint kunnen we opmaken dat de centrale bank van Zwitserland niet de intentie heeft om het plafond van 1,20 CHF los te laten.

Het omlaag drukken van de koers van de Zwitserse Franc ging gepaard met een razendsnel groeiend balanstotaal van de SNB. “De huidige omvang en samenstelling van de balans van de centrale bank is een directe afspiegeling van het monetaire beleid dat gevoerd wordt”, aldus Jordan. De centrale bank heeft nu een balans die 5x zo groot is als in juni 2007 (zie grafiek). Dat brengt volgens Jordan ook grote risico's met zich mee. “We moeten er rekening mee houden dat de balans van de centrale bank door haar omvang en structuur in de toekomst sterker in waarde kan fluctueren dan in het verleden”

Grafieken

Op basis van data van de Swiss National Bank heb ik onderstaande grafiek samengesteld. Deze laat zien dat het balanstotaal inderdaad explosief is toegenomen, maar daaaast laat de grafiek ook zien dat het aandeel van buitenlandse valuta op het totaal steeds groter is geworden. Dit is mede het gevolg van het plafond dat in september vorig jaar werd ingesteld om de waardestijging van de Zwitserse franc een halt toe te roepen.

Explosieve groei balanstotaal SNB, buitenlandse valuta vormt een steeds grotere component van het totaal

Verschillende soorten buitenlandse valuta op balans SNB (in percentages)

Verschillende soorten buitenlandse valuta op balans SNB (in Zwitserse Franc, vanaf 2007)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.