Donald Trump heeft een update gegeven over zijn 100-dagen programma. In een korte video praat hij over het terugbrengen van banen naar de Verenigde Staten, het terugtrekken van het omstreden TPP handelsverdrag en over nieuwe binnenlandse investeringen in kolen, olie en schaliegas. Ook wil hij de wetgeving vereenvoudigen en een strengere controle uitoefenen op de immigratie.

Om belangenverstrengeling tussen de overheid en het bedrijfsleven tegen te gaan wil Trump een nieuwe wet invoeren, die ministers na hun ambtsperiode verbiedt om binnen vijf jaar als lobbyist aan de slag te gaan. Voor hooggeplaatste ambtenaren in de Amerikaanse regering moet er zelfs een levenslang verbod komen om na hun politieke loopbaan te lobbyen voor een buitenlandse regering, zodat andere landen minder invloed kunnen uitoefenen op het Amerikaanse beleid.

Lees ook: