Belastingvrij schenken stuwt Nederlandse huizenmarkt voort

De NVM spreekt al heel lang over herstel van de woningmarkt, maar er moest een versoepelde schenkregeling aan te pas komen om de woningmarkt het laatste duwtje in die richting te geven. De mogelijkheid om tot maximaal €100.000 belastingvrij te schenken heeft veel meer starters over de streep getrokken dan van tevoren werd verwacht, met als resultaat een toename in het aantal transacties en een kleine stijging van de huizenprijzen. In plaats van 20.000 waar de regering op rekende zijn er nu al meer dan 50.000 schenkingen gedaan door ouders, waarbij een bedrag van gemiddeld €60.000 gemoeid ging.

Verlengen

Gezien de toename in het aantal transacties is het niet verwonderlijk dat de NVM deze regeling van belastingvrij schenken wil verlengen. Ook de VNO-NCW en MKB Nederland pleiten voor een verlenging van deze maatregel, die anders eind 2014 zou komen te vervallen. Voorstanders wijzen erop dat de maatregel gunstig is voor het aantal transacties en voor het prijsherstel op de woningmarkt. Tegenstanders zijn van mening dat de huizenmarkt in Nederland nog steeds overgewaardeerd is en dat deze maatregel juist helpt om die overwaardering in stand te houden. Voor starters die geen rijke ouders hebben is het belastingvrij schenken voor de aankoop van een huis juist nadelig. Ze kunnen er zelf niet van profiteren, terwijl de maatregelen het herstel van de huizenmarkt naar een lager prijsniveau tegenwerkt.

Amsterdam

In Amsterdam heeft de eigenwoningschenking zelfs een prijsopdrijvend effect, zo beweert Prisco Battes van het Financieel Dagblad. Volgens Makelaarsvereniging Amsterdam gaat het in de hoofdstad om tientallen procenten van alle woningaankopen die gedaan wordt met een schenking. Door de extreem lage rente en door het succes van de schenkingsregeling liggen de huizenprijzen in de hoofdstad alweer op het niveau van 2007 en 2008.

In Amsterdam zijn de huizenprijzen alweer terug op het niveau van 2007 en 2008

In Amsterdam zijn de huizenprijzen alweer terug op het niveau van 2007 en 2008