Via Bondvigilantes kwamen we een grafiek tegen die de ontwikkeling van de huizenprijzen in verschillende landen laat zien sinds 1970. In het overzicht zien we onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Nederland, Spanje, Italië, Duitsland, Japan, Ierland, Australië en diverse Scandinavische landen.

De prijzen zijn geïndexeerd naar begin 1970 en maken het mogelijk om de prijsontwikkeling tussen landen te vergelijken. Zo zien we dat de huizenprijzen in Nederland eind jaren ’70 naar uitzonderlijke hoogte waren gestegen, om vervolgens over een periode van tien jaar tijd weer te halveren. In de jaren ’90 leken de huizenprijzen overal te stijgen, met het Verenigd Koninkrijk en Ierland aan kop. Tussen 1997 en 2007 verdubbelden de huizenprijzen in deze landen. Wat opvalt is dat vooral in Europa de huizenprijzen enorm hard stegen, een ontwikkeling die verklaard kan worden door een periode van relatief lage rente en financiële deregulering. Het werd banken steeds makkelijker gemaakt kredieten te verlenen op een steeds minder goed onderpand.

De stijging van de huizenprijzen in de VS valt behoorlijk mee, wanneer we die in internationaal perspectief zien. Een crash van de huizenmarkt, zoals die heeft plaatsgevonden in Ierland, Spanje en de VS, is niet overal zichtbaar. Door stimulerend beleid van overheden stijgen de huizenprijzen vrolijk door in het Verenigd Koninkrijk en in Australië.

prijsontwikkeling-vastgoed-1970-2013

Ontwikkeling huizenprijzen in verschillende landen sinds 1970 (Bron: Bondvigilantes)