Werkloosheid Nederland stijgt naar 8,5%

De werkloosheid in Nederland is in juni gestegen naar 8,5%. In totaal zijn er 675.000 mensen die geen baan hebben of die minder dan twaalf uur per week kunnen werken, maar die wel actief op zoek zijn naar een parttime of fulltime baan. In het afgelopen half jaar groeide het aantal werklozen met 100.000.

Een maand geleden was het werkloosheidspercentage nog 8,3%. Volgens de definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er toen 659.000 mensen werkloos. In juni kwamen er 16.000 werklozen bij en groeide het totaal aantal WW-uitkeringen met 4.000 mensen. De werkloosheid steeg daardoor naar 8,5%. De afgelopen drie maanden raakten gemiddeld 11.000 mensen per maand hun baan kwijt, een ongekend hoog aantal.

Het CBS schrijft dat de werkloosheid de laatste drie maanden vooral bij de 45-plussers sterk is toegenomen. Van de 11.000 nieuwe werklozen behoren er 7.000 tot deze leeftijdscategorie. De stijging is voor een deel toe te schrijven aan het feit dat steeds meer 45-plussers zich weer melden op de arbeidsmarkt en op zoek gaan naar werk. In de statistieken vertaalt zich dat naar een stijging van het aantal werkenden én het aantal werkzoekenden met een leeftijd van 45 jaar en ouder.

WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen is in juni netto met 4.000 gestegen naar een totaal van 382.000. In juni werden er 43.000 nieuwe uitkeringen verstrekt, maar werden er slechts 39.000 beeindigd. Ongeveer de helft daarvan werd vanwege werkhervatting stopgezet.

Werkloosheid blijft stijgen (Bron: CBS)

Ontwikkeling werkloosheid naar geslacht en leeftijd (Bron: CBS)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.