Amerikanen haalden dit jaar voor $132 miljard weg bij beleggingsfondsen

Amerikaanse beleggers zijn steeds minder enthousiast over de aandelenmarkt, want de beleggingsfondsen die vooamelijk actief zijn op de aandelenmarkt zagen dit jaar in totaal voor $132 miljard uit hun portefeuille verdwijnen. Beleggers die aan het begin van dit jaar nog actief geld inlegden werden verderop in 2011 steeds negatiever over de aandelenmarkt en trokken dan ook steeds meer geld terug van hun beleggingsfonds. Vooral eind juli, toen de beurs een harde klap naar beneden maakte, wilden sommige beleggers opeens niets meer weten van aandelen. In een bijna onafgebroken serie van 33 uit 34 weken trokken beleggers in Amerika netto geld terug van hun beleggingsfonds. Onderstaande grafiek geeft de mutaties sinds begin 2010 weer.

De uitstroom was groter dan in 2010, toen het jaarlijkse saldo op $98 miljard negatief uitkwam. Desondanks wist de Dow Jones index gedurende 2011 totnogtoe een klein rendement te halen van ongeveer 5%, beter dan het rendement op cash of staatsobligaties. Toch waren het juist die twee beleggingscategorieen waar beleggers hun geld parkeerden, vanwege de liquiditeit en de vermeende veiligheid van deze posities.

Wekelijkse verandering in totale portefeuille van Amerikaanse aandelenfondsen

Het wantrouwen in de aandelenmarkten heeft gevolgen voor de beleggingsfondsen, want die hebben maar een klein gedeelte van hun portefeuille in cash (zie onderstaande afbeelding). Een eerder artikel op Zero Hedge liet zien dat Amerikaanse aandelenfondsen historisch weinig liquiditeit aanhouden (eind 2010 nog maar iets meer dan 3%), waardoor ze geen grote uitstroom van kapitaal kunnen verwerken zonder daarbij ook aandelenposities te liquideren. Komt er in 2012 opnieuw een uitstroom van kapitaal bij de beleggingsfondsen, dan moeten deze relatief meer posities liquideren met als gevolg dalende koersen. Dit proces kan zichzelf verder versteken, zeker als ook volgend jaar het sentiment slecht blijft en de banken onder druk blijven staan door onzekerheid op de obligatiemarkten.

Doordat beleggers steeds meer op zoek gaan naar defensieve beleggingen daalt de omloopsnelheid van het geld. Het gevolg daarvan is de door Beanke gevreesde deflatie en economische krimp. De Federal Reserve heeft de monetaire geldkraan al maximaal open gezet door de rente naar bijna 0% te brengen, maar ondanks het goedkope geld lopen beleggers nog steeds niet warm voor aandelen en kiezen ze liever voor obligaties en cashposities die gecorrigeerd voor inflatie bijna niets opleveren en vaak zelfs een negatief reëel rendement hebben.

Percentage van portefeuille dat Amerikaanse aandelenfondsen als cash aanhouden. Weinig buffers om verdere uitstroom op te vangen vormen een risico bij aanhoudende uitstroom van kapitaal.