Ann Bahardt licht haar besluit toe in een brief aan haar klanten en collega's uit de bedrijfstak. Hieronder de vertaling van het alarmerende stuk dat ze schrijft. Er staan enkele opvallende stukken in, die we met dikgedrukte tekst hebben gemarkeerd. Kort gezegd komt Bahardt tot de conclusie dat het faillisement van MF Global (en de afwikkeling daarvan) een grote waarschuwing afgeven aan de markt. De futures- en optiemarkten zijn volgens Bahardt niet liquide genoeg en veel partijen werken met flinterdunne kapitaalmarges. Daardoor dreigt er een systeemcrisis in deze markten, waarbij veel beleggers geld zullen verliezen. De risico's zouden volgens Bahardt inmiddels zo groot zijn geworden dat het immoreel is om nu nog nieuwe klanten binnen te halen voor beleggingen op de futures- en optiemarkten.

Ann Bahardt is ook niet te spreken over de Amerikaanse overheid en de regering van Obama. Er zouden teveel belangenverstrengelingen zijn, waardoor de 'criminele praktijken' ongestraft blijven doorgaan. Hieronder het volledige stuk van Ann Bahardt.

BCM stopt haar activiteiten

Geplaatst door Ann Bahardt – 17 november, 2011 AD 10:27 MST

Beste klanten, industrie collega's en vrienden van Bahardt Capital Management,

Met spijt en onverschrokken morele zekerheid moet ik aankondigen dat Bahardt Capital Management de activiteiten heeft stopgezet. Na zes jaar als onafhankelijke broker en acht jaar in dienst bij een andere broker, zag ik de futures-en optiemarkten openen vanuit de rol van toeschouwer, in plaats van deelnemer. Dit gebeurde voor het eerst sinds ik 20 was.

De reden voor mijn besluit om de stekker eruit te trekken was tergend simpel: Ik kon niet meer met zekerheid zeggen dat het geld en de posities van mijn klanten veilig zijn in de futures-en optiemarkte, omdat ze dat niet meer zijn. En dit geldt niet alleen voor mijn klanten, maar voor alle future- en optierekening in de Verenigde Staten. Het hele systeem is totaal verwoest door het instorten van MF Global. Gezien deze trieste realiteit, kon ik niet meer met een goed geweten een stap zetten als commodity broker. Ik kon geen transacties meer uitvoeren waarvan ik wist dat deze onveilig waren.

De futures markten kennen een zeer hoge hefboomwerking en vereisen dus een buitengewoon stevige basis om te functioneren. Die basis was de heilige segregatie tussen de fondsen van klanten en dat van 'clearing houses', met extra financiële steun die vertrekt kon worden door de beurzen zelf. De sterke basis bestond tot een paar weken geleden en had feilloos gewerkt. Bedrijven kwamen en gingen, waarvan enkele op spectaculaire wijze implodeerden. Wanneer een bedrijf failliet ging bleven de fondsen van klanten intact en zouden beurzen de handel stilzetten om alle klanten 100% liquide te houden, zelfs als hun 'clearing house' instortte. Deze werd dan al snel vervangen door een andere ondeeming binnen het systeem.

Alles veranderde een paar weken geleden. Een bedrijf, geleid door een maatje (Jon Corzine) van de Obama-regering, stal al het geld dat niet was gereserveerd voor margeverplichtingen van haar eigen klanten. Laten we dit misdrijf niet verzachten met woorden als “complex” en “abstract” en met uber-technische jargon. Jon Corzine stal het geld van de klanten van MF Global. Jon Corzine kennende, en de wetteloze en Marxistische Obama-regering kennende, komt dit niet echt als een verrassing. Wat me verbaasde was de reactie van de beurzen en toezichthouders. Hun reactie was om een slechte situatie te nemen en die vele malen groter te maken. In het bijzonder: ze bevroor de rekeningen van klanten van MF Global terwijl de markten open bleven en verhinderden de klanten van MF Global om zelfs maar de openstaande posities te liquideren. Dit is ondoorgrondelijk. Dit precedent, dat klanten blootstelde aan zulke risico's is volstrekt onacceptabel en heeft de hele industrie veietigd. Geen geïnformeerde persoon kan in deze deze markten blijven handelen en geen morele persoon kan klanten blijven binnenhalen in wat nu een enorme spel van Russisch Roulette is geworden.

Ik heb de afgelopen week geleerd  dat MF Global vrijwel zeker uitsluitend het topje van de ijsberg is. Er is een enorme industrie-brede blootstelling aan de Europese staatsschulden, die als junk gewaardeerd moeten worden. Terwijl andere ondeemingen niet zoveel hefboomwerking toepasten als Corzine – men denkt dat de leverage van MF Global meer dan 100:1 kan zijn geweest – zijn ze nog steeds suïcidale hefbomen aan het toepassen. Dit zal tot grote problemen leiden als ​​in de komende dagen en weken het onvermijdelijke instorten van Europa plaatsvindt. Ik vermoed dat de reden waarom de Chicago Mercantile Exchange niet onmiddellijk bijsprong om de handel stil te leggen na de implosie van MFG verklaard kan worden omdat ze wisten dat alle andere bedrijven in het systeem dan zouden instorten. Het zou tot een waterval van liquidaties leiden waarin onvoldoende geld is om aan alle verplichtingen te voldoen. Kortom, het probleem is een structureel probleem, dat niet alleen geïsoleerd istot een bedrijf.

Misschien wel het meest onheilspellende dynamiek waar ik met betrekking tot deze puinhoop nog niet heb gehoord, is het risico van mogelijke terugvorderingen (“clawback”). Voor degenen die het niet weten, “clawback” is het proces waarbij een curator wettelijk is toegestaan ​​om opnieuw beslag te leggen op activa die een failliete entiteit hebben verlaten in de periode onmiddellijk voorafgaand aan het feitelijke faillisement. Dus met behulp van de MF Global klanten als een voorbeeld: de gelden die werden onttrokken van klanten van MFG in de aanloop naar het instorten, hetzij vanwege vermoedens die de klant kan hebben gehad over MFG of van zuiver organische dagelijkse opnames van geld, kon de curator actie te ondeemen om “clawback” toe te passen op deze fondsen. Als broker doet dit mijn bloed stollen.

Over het algemeen, als de markten bewegen in het voordeel van een hedge positie en eigen vermogen bouwt op de rekening van een klant, wordt dat teveel eigen vermogen teruggestuurd naar de klant die het vervolgens gebruikt om cash transacties te compenseren of te kredieten af te betalen. De mogelijkheid dat een klant zou kunnen worden bestraft en bovendien OPNIEUW te grazen wordt genomen via een ''clawback'' actie is gewoon doortrapt. Hoewel er geen open indicatie van mogelijke ''clawback'' acties  moet men er wel rekening mee houden dat dit mogelijk is.

En zo kom ik tot de zeer onaangename ke van de zaak. De futures-en optiemarkten zijn niet meer levensvatbaar. Het is mijn aanbeveling dat alle klanten zich zo snel mogelijk terugtrekken uit alle markten, zodat ze de beste kans hebben om zichzelf en hun vermogen te beschermen. Het systeem functioneert niet langer meer met integriteit en is tevens beladen met suïcidaal risico. De rechtsstaat is non-existent en is vervangen door goddeloze, misdadige politieke vriendjespolitiek.

Vergeet niet: derivatencontracten zijn niet nodig in de grondstoffenmarkten. De cash commodity zelf is de onderliggende werkelijkheid en is niet afhankelijk van de futures of opties markten. Veel mensen lijken dat in de afgelopen decenniate zijn vergeten. Tot het jaar 1964 waren er geen termijncontracten voor vee, en zelfs geen enkele optiecontracten tot 1984. Toch functioneerden die markten prima.

Tot slot zal ik niet, onder geen enkele omstandigheid, de hervorming en de heropening van Bahardt Capital Management overwegen totdat Barack Obama is verwijderd uit zijn functie en de regering van de Verenigde Staten voldoende is hervormd en opnieuw bevolkt. Dit is nodig om mijn totale en volledige vertrouwen in de overheid, haar vasthouden aan en handhaving van de rechtsstaat, en in staat is de grondstoffenmarkt te hervormen. Zolang de overheid crimineel blijft, zou het dan ook geen nut om te proberen de futures industrie of mijn bedrijf weer op te bouwen, want in een wetteloze omgeving zal dezelfde diefstal en fraude gewoon weer gebeuren. De criminelen zouden ongestraft blijven, beschut door de criminele oligarchie.

Aan mijn klanten, die zich kunnen vinden in mijn beoordeling van de situatie en opgelucht waren om de markten te verlaten, kan ik alleen maar zeggen bedankt voor de eer en het genoegen u van dienst over deze laatste jaren. Een aantal van mijn cliënten zijn voor meer dan twaalf jaar bij me geweest. Ik zal blijven bloggen op Bahardt.biz, die binnenkort subtiel wordt veieuwd, en zal doorgaan met mijn vee consulting bedrijf. Ik zal nog steeds hier in het kantoor blijven om mijn telefoons te beantwoorden. Ach, mijn pensionering kwam een ​​paar jaar eerder dan ik had verwacht, maar er was geen manier om verder te gaan, gezien de onvermijdelijkheid van de ineenstorting van de wereldwijde financiële markten, de omverwerping van onze regering, en de daaruit voortvloeiende ineenstorting van de rechtsstaat.

Wat mij betreft, kan ik alleen maar de woorden van David uitspreken:

“This is the Lord’s doing; and it is wonderful in our eyes.”

Met vriendelijke groet,
Ann Bahardt

Ann Bahardt is in Amerika omstreden vanwege haar uitspraken ten aanzien van de Islam en de Koran.

Minder omstreden is Gerald Celente, de trendwatcher die zijn reputatie heeft opgebouwd door veel verschillende trends zeer nauwkeurig te voorspellen. Gerald Celente maakt zich ook grote zorgen en kan zich vinden in een aantal punten die hierboven worden aangestipt door Ann Bahardt. Hij was zelf slachtoffer van MF Global, omdat hij naast fysiek goud en zilver ook futures open had staan voor levering van goud in december. Door de ondergang van MF Global werd volgens Celente een bedrag van zes cijfers van zijn rekening gestolen.

In onderstaand radiofragment (opgenomen op 16 november 2011) praat Celente over de est van de situatie. De introductie kan overgeslagen worden, Celente begint bij 1:47 in onderstaande video.

Gerald Celente werd slachtoffer van MF Global. Vanaf 1:47 geeft hij zijn visie op de financiële markten.