Jesse Frederik van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) deed onderzoek naar securisaties van Nederlandse hypotheken. Hij stuitte op moedwillige onregelmatigheden in bundelingen van Nederlandse hypotheken. Hypotheken zonder NHG-garantie worden gebundeld in hypotheekpakketten en worden duur verkocht mèt een NHG-garantie. Ook in Nederland blijken kredietbeoordelaars wel heel gemakkelijk een veilig keurmerk aan banken te hebben afgegeven voor hun securisaties.   

http://pressrelease.perssupport.nl/pressrelease/detail.do?pressId=53666&type=today&searchKey=6ec41ddb-64cb-11e0-8ebb-7b9284bdab73&languageId=NL&pageIndex=1

http://www.sobi.nl/uploads/hypotheekgaranties.pdf