Europese banken moeten volgens de nieuwe regels van Basel III, regels voor kapitaalseisen, meer lang vreemd vermogen (schulden) aantrekken. Banken hebben namelijk te veel kort geld geleend en lang geld uitgeleend en dat vormt een groot risico.
Verzekeraars die 60% van deze bankobligaties financieren moeten volgens de nieuwe regels van Solvency II – regels die bepalen hoe zij hun financiële verplichtingen moeten dekken – meer vermogen als reserve aanhouden voor deze beleggingen. In de praktijk betekent dit dat het minder aantrekkelijk wordt om deze bancaire obligaties te kopen.
De nieuwe regelgevingen van Basel III en Solvency II bijten elkaar: banken moeten meer lang vermogen aantrekken terwijl de grootste financiers juist gedwongen worden om minder in deze schulden te beleggen. Europese banken moeten om aan Basel III te voldoen (dat overigens pas in 2019 in gaat) gezamenlijk €2.300 miljard aan lang vreemd vermogen zien op te halen..