Opmerkelijk nieuws uit Italië. Italiaanse banken lobbyen om de goudreserve van de Italiaanse centrale bank over te hevelen naar hun eigen balans. De banken willen op deze manier voldoen aan de strengere kapitaaleisen van Basel III omdat zij de goudreserve kunnen herwaarderen tegen de marktwaarde. Ook in Italië is de centrale bank in eigendom van Italiaanse banken, maar of de Italiaanse wet dit toestaat is een tweede.  

http://www.ft.com/cms/s/0/e4bb2008-4376-11e0-8f0d-00144feabdc0.html#axzz1FM6ZN77s