Omer Rosen werkte bij Citigroup als derivatenhandelaar. Als insider doet hij een boekje open over de handelswijze bij Citigroup. Hij noemt die “legerdemath”, een woordspeling die vrij vertaald “wiskundig bedrog” betekent. Rosen vertelt dat zij met nietszeggende wiskundige berekeningen klanten overtuigden dat derivaten voor hen voordelig waren. Klanten kregen doelbewust onjuiste informatie van Citigroup die daardoor ongekend veel geld verdiende.

http://bostonreview.net/BR36.1/rosen.php