De problemen in Europa hebben zeker ook betrekking op het Nederlandse bankwezen. Als de zuidelijke landen niet aan hun schuldverplichtingen kunnen voldoen dan heeft dat direct gevolgen voor Nederlandse banken. RTL-Z bracht de blootstelling van ING in de PIIGS-landen in kaart. Opgeteld heeft ING ruim €33 miljard uit staan in Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje. 

http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/19/Miljardenexposure-ING-in-Spanje-en-Italie.xml