De Britse Independent Commission on Banking (ICB) vind het opsplitsen van banken geen goed idee. Het zou de Britse banken te kwetsbaar maken voor concurrentie uit Azië en Wall Street. “Too big to fail” wordt straks “too big to bail(out)”. Als alteatief komt de commissie met voorstellen voor striktere regels omtrent kapitaaleisen. 

http://www.reuters.com/article/idUSTRE70L1ND20110122