Voorspellen wat de aandelenmarkt de komende twaalf maanden gaat doen is vergelijkbaar met het opgooien van een munt. Nieuw onderzoek laat zien dat het helemaal niet uit maakt of de beurs nou kort of lang in een opwaartse trend zit en dat de lengt een kracht van een bull market geen enkele voorspellende waarde heeft over de toekomst.

Savita Subramanian van Bank of America Merrill Lynch onderzocht in hoeverre resultaten uit het verleden een voorspellende waarde hebben. Daarover schrijft ze het volgende in haar onderzoek:

“We zijn geen relatie tegengekomen tussen het historische 5-jaars rendement en het rendement van de daarop volgende twaalf maanden. Een vaak gehoorde uitspraak van sceptische beleggers is dat bull markets in aandelen nooit veel langer dan vijf jaar kan duren en dat de markt daarom nu weer gevoelig zou zijn voor een nieuwe correctie. Maar uit ons onderzoek blijkt dat de duur van een bull market door de geschiedenis heen sterk wisselde – van twee tot negen jaar – en dat de spreiding daarbij zeer groot is.”

Het argument dat de aandelenmarkt binnenkort zal corrigeren omdat deze al sinds 2009 in een opwaartse lijn zit valt dus niet wetenschappelijk te onderbouwen. De kans op een stijging van de beurskoersen is dit jaar even groot als in een jaar dat de aandelenmarkt het slechter gedaan heeft. Ook als er de afgelopen jaren al een positief rendement behaald is, zo blijkt uit het onderzoek van Subramaniam.

stock-market-past-performance-future

De kracht en duur van een bull market zegt niets over de komende twaalf maanden

Als een hoger rendement over de afgelopen vijf jaar zou betekenen dat het rendement in het zesde jaar lager uitvalt, dan zouden we op bovenstaande grafiek een patroon moeten zien dat van linksboven naar rechtsonder loopt (zwakke rally = hoog rendement, sterke rally = laag rendement). Maar de werkelijkheid laat zien dat er helemaal geen patroon in deze grafiek te ontdekken valt.

Voorspellen wat de aandelenmarkt gaat doen op basis van resultaten uit het verleden is niet gemakkelijk. Tal van wetenschappelijke publicaties proberen ons dichter bij een antwoord te brengen, maar vaak wijzen de onderzoeken uit dat de beurs zich niet laat voorspellen. Zo blijkt ook de koers/winst verhouding over de afgelopen tien jaar maar bitter weinig voorspellende waarde te hebben voor wat aandelen op de korte termijn maanden gaan doen.

Value investing

Op korte termijn is de richting van de aandelenmarkt niet te voorspellen, maar op de lange termijn kunnen bepaalde indicatoren wel iets zeggen over het te verwachten rendement. Uit mijn eigen onderzoek komt naar voren dat het stelselmatig selecteren van de ‘goedkoopste’ aandelen (op basis van koers/winst, koers/cashflow, return on assets en return on invested capital) op langere termijn inderdaad een hoger rendement behaalt dan een portefeuille van willekeurig gekozen aandelen.