AFM wil belegger beschermen tegen turbo’s

De AFM wil beleggers beschermen tegen de risico’s van hefboomproducten als turbo’s, sprinters en speeders. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat het voor de meeste beleggers niet haalbaar is om een positief rendement te halen uit deze producten. De hefboomwerking houdt in dat de bank een substantieel deel van de inleg financiert, waardoor de belegger in verhouding tot de onderliggende waarde veel sneller geld kan verdienen of verliezen.

Negatief rendement

“Hoe hoger de hefboom, hoe kleiner de kans op een positief rendement”, zo verklaarde toezichthouder Kris Marx van de AFM. De toezichthouder publiceerde vandaag een rapport waarin alle aspecten van de turbo’s, sprinters en speeders over het voetlicht komen. Naar onderzoek blijkt dat grofweg twee derde van alle beleggers die deze hefboomproducten gebruiken ongeveer twee derde van hun inleg verliezen.

Beter informeren

De AFM heeft met de aanbieders van dit soort beleggingsproducten een aantal afspraken gemaakt om de belegger te beschermen. Zo komt er een website met extra informatie over hefboomproducten, een website die een educatieve insteek zal hebben. Ook moeten aanbieders meer waarschuwen voor de risico’s van turbo’s, sprinters en speeders. Dat moet niet alleen via de websites, maar ook via mobiele applicaties waar beleggers gebruik van maken.

Minder hefboom

De AFM verlangt van aanbieders dat ze hun assortiment nog eens goed onder de loep nemen en overwegen de producten met de hoogste hefboom uit de markt te halen. Door de waardeontwikkeling van de onderliggende waarde kan de hefboom stijgen of dalen. De AFM verzoekt aanbieders van turbo’s, sprinters en speeders om producten, die aan het eind van de handelsdag een te hoge hefboom hebben, uit hun assortiment te halen. De producten met de hoogste hefboom geven simpelweg een te kleine kans op een positief rendement, omdat de bank de positie verkoopt als deze door het stop-loss niveau heen breekt.

De AFM geeft geen concrete aanwijzingen, maar laat het aan de markt over om te bepalen wanneer een hefboom te hoog is. De toezichthouder geeft ook aan dat de kans op een positief rendement vanaf 1 oktober een bepaald minimumpercentage moet zijn, maar dat percentage noemt ze niet. Alleen dat kan er al op wijzen dat de kans op een positief rendement op hefboomproducten schrikbarend klein is…

Bronnen: IEX en Fondsnieuws

afmAFM wil beleggers beschermen tegen risico’s van hefboomproducten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.