Nederlandse banken hadden eind 2012 voor €57 miljard aan slechte leningen op de balans staan, zo blijkt uit onderzoek van PriceWaterhouseCoopers. In dat bedrag zitten hypotheken, consumptieve kredieten en bedrijfsleningen. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal slechte leningen met ongeveer 10% gestegen, want eind 2011 werd er nog voor €52 miljard aan slechte leningen aangetroffen op de balansen van banken. Het aantal slechte leningen (dat zijn leningen met een langere betalingsachterstand) is sinds 2008 bijna verdubbeld, want in dat jaar registreerde PwC nog maar €32 miljard aan slechte leningen.

Meer slechte leningen in Europa

Op Europees niveau groeit het aantal slechte leningen nog steeds. Weliswaar is de stijging minder groot dan in 2009 en 2010, maar het totaal loopt nog steeds op. Eind 2012 stond er €1.187 miljard aan slechte leningen op de balans bij Europese banken, een toename van bijna €100 miljard ten opzichte van een jaar eerder. Vergeleken met 2008 is het aantal slechte leningen in Europa meer dan verdubbeld, want toen stond de teller nog op €514 miljard.

Als we dieper in de cijfers van PriceWaterhouseCoopers duiken (PDF) zien we dat het aandeel van de PIIGS-landen in het totaal aan slechte leningen blijft toenemen. In 2008 waren banken in de PIIGS-landen nog verantwoordelijk voor 27,24% van alle slechte leningen in Europa, eind vorig jaar was dat gestegen tot 42,12% van het totaal!

Stresstest

Dat belooft nog wat voor de nieuwe stresstest van Europese banken, waarbij de risico’s van alle activa op de balansen van verschillende grote Europese banken in kaart worden gebracht. De stresstest neemt ook de interne risicobeoordeling van banken onder de loep, met als doel het vertrouwen van financiële markten in de Europese bankensector te versterken. In samenwerking met de nationale toezichthouders zal de ECB twaalf maanden uittrekken voor een grondige analyse. In november 2014 zullen de resultaten daarvan bekend worden gemaakt. We zijn benieuwd hoe onderstaande grafiek er dan uit ziet…

slechte-leningen-europese-banken